Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 32. NEDEĽU
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘ Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘ Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘ No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘ Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘ Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“

Mt 25, 1-13

Zamyslenie:

Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi.“ (Mt 25,1). Tieto slová dnešného evanjelia nás pozývajú zamyslieť sa nad zmyslom našej existencie. Je to slovo dobrého Boha, nabádajúce k opatrnosti vzhľadom na konečný cieľ nášho života. So životom sa nedá zahrávať; nesmieme ho premrhať. To, ako človek nakoniec dopadne pri stretnutí s Pánom, bude závisieť od toho, akú cestu si počas života zvolil. Nerozumné panny sú tie, ktoré síce počuli Ježišovo posolstvo ale nepraktizovali ho. Rozumné panny sú naopak tie, ktoré Ježišove slová uplatnili vo svojom živote, a preto môžu byť prítomné na svadobnej hostine v Božom kráľovstve.

Podobenstvo je veľmi vážnym varovaním. Ježiš hovorí: „Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“ (Mt 25,13). Nikdy by sme nemali dovoliť, aby nám zhaslo svetlo viery, pretože každý okamih môže byť náš posledný. Božie kráľovstvo je už tu, medzi nami. Naše lampy, čiže naše srdcia majú svietiť olejom viery, bratstva a vzájomnej lásky. To nám potom umožní, aby sme zakusovali prítomnosť Božieho kráľovstva a „vychutnali“ si jeho skutočné naplnenie tu a teraz. Tak budú môcť aj tí, čo žijú s nami, zakúsiť vo svojom živote radosť z prítomnosti Ježiša – dlho očakávaného Ženícha. Preto Ježiš žiada, aby nám nikdy nechýbal olej v našich lampách.

Z tohto
dôvodu aj Druhý vatikánsky koncil, vyberajúc rôzne obrazy o Cirkvi zo
Svätého písma, prebral aj tento obraz nevesty a ženícha, aby na ňom
predstavil vzťah medzi Cirkvou a Kristom. V dogmatickej konštitúcii Lumen
Gentium čítame: „Cirkev …sa opisuje ako nepoškvrnená nevesta nepoškvrneného
Baránka, ktorú Kristus miloval „a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil“,
ktorú spojil so sebou nerozlučnou zmluvou a neprestajne ju živí a opatruje.
Keď ju očistil, chcel, aby s ním bola spojená a jemu poddaná v láske a vo
vernosti.“ (Lumen Gentium 6)  

Aplikácia:

  • Dá sa povedať aj o mojom srdci, že „horí“ láskou k Bohu a blížnemu?
  • Ktosi raz povedal, že naše konečné stretnutie s Pánom bude také, aké sú naše denné stretnutia s ním. Ako sa denne stretávam s Pánom?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie