Zamyslenie na piatok po 1. adventnej nedeli alebo Sv. Mikuláša, biskupa / 6. decembra 2019

Zamyslenie na piatok po 1. adventnej nedeli alebo Sv. Mikuláša, biskupa / 6. decembra 2019

Keď Ježiš odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: „Veríte, že to môžem urobiť?“
Oni mu odpovedali: „Áno, Pane.“ Tu sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane, ako ste uverili.“ A oči sa im otvorili.

Táto evanjeliová scéna o uzdravení dvoch slepcov nás privádza k premýšľaniu nad silou svojej viery a stavom duše – nášho duchovného zraku.

Slepci sa dopočujú o Ježišovi, ktorý robí zázraky a uzdravuje. Využijú príležitosť, a tak prichádzajú za ním plní dôvery a s pokorou uvedomujúc si, že jedine on im môže pomôcť. Kričia a prosia: „ Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ Ježiš im spočiatku ako keby nevenoval pozornosť a vchádza do istého domu, no pre slepcov je to skúška ich vytrvalosti. Oni to nevzdávajú a prichádzajú za ním, so silným presvedčením a nádejou, že im prinavráti zrak. Na otázku, či veria, že to môže urobiť, odpovedajú „áno“, čím otvárajú svoje srdcia pre Božie pôsobenie. Je to práve viera, ktorá stojí na začiatku každého Ježišovho zázraku. „Nech sa vám stane, ako ste uverili.“

Aj ja som jeden z tých slepcov a často sa mi stáva, že svojím duchovným zrakom nedokážem vidieť lásku, dobro okolo mňa a svojho blížneho, až pokým sa nerozhodnem priblížiť k Ježišovi. Ako sa k nemu priblížim? Kde ho mám hľadať, aby ma uzdravil? Ježiš v evanjeliu vchádza do domu a slepci ho nasledujú. Dom – Cirkev, ktorá je tajomným telom Krista, ponúka sviatosti – prameň milostí, ktoré dokážu „vrátiť zrak“. Dvere tohto domu sú neustále otvorené, aby každý, kto prichádza s vierou, tu nachádzal uzdravujúci dotyk Krista.

1. Sú v tvojom živote veci, ktoré ti bránia v tom, aby si svoje oči a pohľad mohol pretvoriť na láskyplný Ježišov pohľad?

2. Veríš, že Ježiš aj dnes robí zázraky prostredníctvom sviatostí, ktoré ti ponúka Cirkev?

Text Benedikt, slobodný, študent, 19 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie