ZAMYSLENIE NA BIELU SOBOTU

ZAMYSLENIE NA BIELU SOBOTU

Dnes neuvažujeme o nijakom konkrétnom evanjeliu, pretože je to deň bez liturgie (dnes vo dne sa totiž nesmie sláviť nijaká svätá omša). Ale s Máriou, jedinou, ktorá zostala pevná vo viere a nádeji po tragickej smrti svojho Syna, sa pripravíme v tichosti a v modlitbe sláviť sviatok nášho oslobodenia v Kristovi, t.j. naplnenie evanjelia.

Časová zhoda udalostí medzi smrťou a zmŕtvychvstaním nášho Pána a každoročnou židovskou slávnosťou Paschy, spomienkou na ich oslobodenie z otroctva v Egypte, nám umožňuje pochopiť oslobodzujúci význam Ježišovho kríža, nového veľkonočného baránka, ktorého krv nás ochraňuje pred smrťou.

Ďalšou zhodou v čase, ktorá je menej výrazná, ale napriek tomu je veľmi bohatá na význam, je zhoda s týždenným židovským sviatkom soboty – Šabatu. Začína sa v piatok pri západe slnka, keď matky v rodine rozsvietia svetlo v každom židovskom dome, a končí sa sobotným súmrakom. To nám pripomína, že po diele stvorenia, po stvorení sveta z ničoho, počas siedmeho dňa Boh odpočíval. Chcel tiež, aby človek odpočíval na siedmy deň, ako vďakyvzdanie za krásu diela Stvoriteľa. Na znak zmluvy lásky medzi Bohom a Izraelom sa Boh v židovskej sobotnej liturgii vzýva ako manžel. Sobota je dňom, ktorý povzbudzuje každého, aby privítal Boží pokoj, jeho „Šalom“.

Týmto spôsobom, po bolestivom diele kríža, „variácie na znovuvytvorenie človeka“, podľa vlastných slov Kataríny Sienskej, Ježiš začína odpočívať vo chvíli, keď sa rozsvietia prvé svetlá Šabatu: „Je dokonané “ (Jn 19,30). Teraz je dielo nového stvorenia dokončené: človek, ktorý bol kedysi väzňom ničoty hriechu, sa stal novým stvorením v Kristovi. Práve bola spečatená nová zmluva medzi Bohom a ľudstvom, ktorú nikto nikdy nezlomí. Odteraz možno všetku neveru zmyť krvou a vodou, ktoré prúdia z kríža.

V liste Hebrejom sa píše: „A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud.“ (Hebr 4,9). Naša viera v Krista nám umožňuje prístup k nemu. Nech je náš skutočný odpočinok, náš hlboký pokoj, nie iba na jeden deň, ale na celý život, úplnou nádejou v nekonečné Božie milosrdenstvo podľa pozvania žalmu 16: „moje telo odpočíva v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie“. Kiež sa pripravujeme s novým srdcom, aby sme s radosťou slávili Baránkovu svadbu a nechali sa takpovediac „úplne oženiť“ pre lásku Božiu v Kristovi.

Aplikácia:

  • Dnes ma Boh pozýva vstúpiť do Božieho pokoja.
  • Dnes smiem zotrvať pri Ježišovom hrobe a poprosiť o premenu srdca, o srdce z mäsa, o srdce, ktoré miluje.

Podcast:

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie