Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA BIELU SOBOTU

ZAMYSLENIE NA BIELU SOBOTU

Dnes
neuvažujeme o nijakom konkrétnom evanjeliu, pretože je to deň bez liturgie
(dnes vo dne sa totiž nesmie sláviť nijaká svätá omša). Ale s Máriou, jedinou,
ktorá zostala pevná vo viere a nádeji po tragickej smrti svojho Syna, sa
pripravíme v tichosti a v modlitbe sláviť sviatok nášho oslobodenia v Kristovi,
t.j. naplnenie evanjelia.

Časová
zhoda udalostí medzi smrťou a zmŕtvychvstaním nášho Pána a každoročnou
židovskou slávnosťou Paschy, spomienkou na ich oslobodenie z otroctva v Egypte,
nám umožňuje pochopiť oslobodzujúci význam Ježišovho kríža, nového veľkonočného
baránka, ktorého krv nás ochraňuje pred smrťou.

Ďalšou
zhodou v čase, ktorá je menej výrazná, ale napriek tomu je veľmi bohatá na
význam, je zhoda s týždenným židovským sviatkom soboty – Šabatu. Začína sa v
piatok pri západe slnka, keď matky v rodine rozsvietia svetlo v každom
židovskom dome, a končí sa sobotným súmrakom. To nám pripomína, že po diele
stvorenia, po stvorení sveta z ničoho, počas siedmeho dňa Boh odpočíval. Chcel
tiež, aby človek odpočíval na siedmy deň, ako vďakyvzdanie za krásu diela
Stvoriteľa. Na znak zmluvy lásky medzi Bohom a Izraelom sa Boh v židovskej
sobotnej liturgii vzýva ako manžel. Sobota je dňom, ktorý povzbudzuje každého,
aby privítal Boží pokoj, jeho „Šalom“.

Týmto
spôsobom, po bolestivom diele kríža, „variácie na znovuvytvorenie človeka“,
podľa vlastných slov Kataríny Sienskej, Ježiš začína odpočívať vo chvíli, keď
sa rozsvietia prvé svetlá Šabatu: „Je dokonané “ (Jn 19,30). Teraz je dielo
nového stvorenia dokončené: človek, ktorý bol kedysi väzňom ničoty hriechu, sa
stal novým stvorením v Kristovi. Práve bola spečatená nová zmluva medzi Bohom a
ľudstvom, ktorú nikto nikdy nezlomí. Odteraz možno všetku neveru zmyť krvou a
vodou, ktoré prúdia z kríža.

V
liste Hebrejom sa píše: „A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud.“ (Hebr
4,9). Naša viera v Krista nám umožňuje prístup k nemu. Nech je náš skutočný
odpočinok, náš hlboký pokoj, nie iba na jeden deň, ale na celý život, úplnou
nádejou v nekonečné Božie milosrdenstvo podľa pozvania žalmu 16: „moje telo
odpočíva v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj
svätý videl porušenie“. Kiež sa pripravujeme s novým srdcom, aby sme s radosťou
slávili Baránkovu svadbu a nechali sa takpovediac „úplne oženiť“ pre lásku
Božiu v Kristovi.

Aplikácia:

  • Dnes ma Boh pozýva vstúpiť do Božieho pokoja.
  • Dnes smiem zotrvať pri Ježišovom hrobe a poprosiť o premenu srdca, o srdce z mäsa, o srdce, ktoré miluje.

Podcast:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie