Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA DRUHÚ NEDEĽU
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Čítanie zo sv. evanjelia podľa Ján:

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter. (Jn 1, 35 – 42)

Zamyslenie:

Dnes sme v evanjeliu počuli ako Ježiš kráča popri rieke Jordán: je to Kristus, ktorý kráča okolo! Boli asi štyri hodiny popoludní, keď si všimol, že za ním idú dvaja mladí muži, pýta sa ich „Čo hľadáte?“ (Jn 1, 38). Oni prekvapení touto otázkou odpovedajú: „Rabbi (čo znamená Učiteľ), kde bývaš?“. „Poďte a uvidíte“ (Jn 1, 39).

Určite aj ja patrím k tým, ktorí nasledujú Ježiša, avšak … čo chcem? čo hľadám? Je to práve On, kto sa ma pýta: „Naozaj, čo skutočne chceš? Čo skutočne hľadáš?“. Ach! Keby som bol len dosť odvážny, aby som mu mohol povedať: «Hľadám teba, Ježišu». Určite s veľkou pravdepodobnosťou by som ho aj našiel, pretože: „Kto hľadá, nájde.“ (Mt 7, 8).  Mám však strach, a preto odpovedám slovami, ktoré nie sú príliš pútavé: „Kde bývaš?“. Moja odpoveď však neodrádza Ježiša. On veľmi dobre vie, že nepotrebujem len veľa slov, ale aj priateľa. Skutočného Priateľa: Jeho. Preto mi hovorí: „Poď a uvidíš“, „poďte a uvidíte“.

Ján a Ondrej, dvaja mladí rybári, ktorí Ježiša nasledovali „videli, kde zostal, a strávili s ním zvyšok dňa“ (Jn 1, 39). Ján, ktorý je týmto stretnutím ohromený, bude môcť potom napísať: „Milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista“ (Jn 1, 17b). A Ondrej? Uteká vyhľadať svojho brata Šimona a hovorí: „Našli sme Mesiáša“ (Jn 1, 41), a priviedol Šimona k Ježišovi. Ježiš sa na neho pozrel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter. (Jn 1, 42).

Skala! Šimon, skala? Ani jeden z učeníkov nie je schopný porozumieť týmto slovám. Nevedia, že Ježiš prišiel vybudovať svoju Cirkev zo živých kameňov. Práve si vybral prvé dva „kamene“, Jána a Ondreja, a rozhodol sa, že Šimon bude skalou, na ktorej bude stáť celá stavba. A potom predtým, ako Ježiš vystúpi k svojmu Otcovi, odpovie aj na našu otázku: „Rabbi, kde bývaš?“. Žehnajúc svojej Cirkvi odpovie: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28,20).

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie