Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA DRUHÚ PÔSTNU NEDEĽU

Evanjelium:

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych“. /Mk 9, 2-10/

Podcast:

Zamyslenie:

Po skončení niektorých udalostí nás napadnú otázky: „na čo to bolo dobré, kto mal z toho osoh? Chcel sa niekto len ukázať, alebo mal úmysel niekomu tým pomôcť?“ Ježiš vzal Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch. A tam sa pred nimi premenil. Šaty sa mu zmenili a dal im zažiť niečo, čo smrteľný človek nemá šancu zažiť. Apoštoli videli Mojžiša a Eliáša, ale o tomto videní nesmú s nikým hovoriť. Ježiš na túto udalosť dáva embargo. Čo znamená táto udalosť, prečo im Ježiš dáva toto zažiť?

Len šesť dní pred touto udalosťou Ježiš prvýkrát hovoril svojim učeníkom o svojom ukrižovaní a smrti. Učil ich, že „musí trpieť a bude zavrhnutý… zabitý a po troch dňoch vstane“ (Mk 8,31). Vieme, že Peter mal problém toto prijať. Ježiš ho za to veľmi prísne pokarhal. Učeníci teda mali čas o tom všetkom rozmýšľať, aby „problém“ o jeho utrpení prijali. Na vrchu v momente premenenia zažili nielen niečo zo slávy, ktorá čaká Ježiša a jeho verných, ale dostali tam aj zvláštne poučenie. Že tento Ježiš, ktorý bude trpieť, nie je nejaký odsúdený zločinec, On je „milovaný Syn Otca.“ Tento zážitok mal byť posilou pre apoštolov, aby obstáli v skúške, ktorá na nich príde.

Kríž prichádza v mnohých podobách aj do nášho života. Boh nás volá, aby sme prijali ťažkosti v živote, ktoré je ťažké prijať. Môže to byť strata milovanej osoby, choroba, strata práce alebo iné ťažkosti. Ak toto práve prežívame, potom udalosť Premenenia je určená práve nám. Zážitok na vrchu bolo to, čo učeníci potrebovali, aby sa začali ináč pozerať na Ježišovu predpoveď o umučení. Istotne zostala v ich vnútri bolesť a možno i strach, ale posilou i odpoveďou bolo to, keď videli Jeho slávu. Dostali novú nádej a silu dôverovať, že čokoľvek sa v budúcnosti stane, príde ešte zmŕtvychvstanie.

Aj my potrebujeme utešujúce zjavenie slávy nášho Pána, ktoré nám pomôže prekonať ťažkosti, ktoré máme znášať. Ak sa nás dotýka nejaké utrpenie a kríž, vráťme sa k udalostiam, keď nám Pán Boh dal zažiť svoju blízkosť a lásku.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie