Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 11. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Buďme k sebe úprimní, akým smerom vynakladáme svoje úsilie?

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?!“ (Mt 6,19-23)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám Pán hovorí, že „Lampou tela je oko.“ Svätý Tomáš Akvinský chápe, že keď Ježiš hovorí o oku, má na mysli zámery človeka. Keď je úmysel priamy, jasný, úprimný a zameraný na Boha, všetky naše skutky sú žiarivé, oslnivé; keď však už len samotný úmysel nie je takýto, aká veľká je tma tohto skutku!

Náš úmysel môže byť nespravodlivý kvôli zlobe, kvôli zlu, ale častejšie je to kvôli nedostatku zdravého rozumu. Žijeme tak, akoby sme prišli na svet hromadiť bohatstvo a v mysli nemáme inú myšlienku. Zarábať peniaze, kupovať, zabezpečovať, vlastniť. Chceme, aby nás ostatní obdivovali, prípadne nám závideli. Klameme sami seba, trpíme, sme zaťažení starosťami a problémami a nenachádzame šťastie, ktoré hľadáme. Ježiš však predkladá iný návrh: „V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú.“ Nebo je stodola dobrých skutkov; a to je určite navždy trvajúci poklad.

Buďme k sebe úprimní, akým smerom vynakladáme svoje úsilie? Určite je správne, aby dobrý kresťan poctivo študoval a pracoval, aby sa presadil vo svete, aby založil rodinu, zabezpečil si budúcnosť a pokoj v starobe, aby pracoval aj z túžby pomáhať iným….

Áno, toto všetko je pre dobrého kresťana správne. Ale ak to, o čo sa usilujeme, je mať stále viac a viac, vkladajúc svoje srdce do týchto bohatstiev, zabúdajúc na dobré skutky, zabúdajúc na to, že v tomto svete len prechádzame, že náš život je pominuteľný tieň, nie je pravda, že naše oko je v tme? A ak je zdravý rozum zaslepený, „aká veľká bude tma nerozumnosti“?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie