Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 15. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť. Keď to videli farizeji, povedali mu: „Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu.“ On im povedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť ani on ani tí, čo boli s ním, ale iba kňazi? A v Zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú v chráme sobotu, a predsa sú bez viny? No hovorím vám: Tu je niekto väčší než chrám. Keby ste vedeli, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,‘ neboli by ste odsúdili nevinných. Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“ (Mt 12, 1 – 8)

Zamyslenie:

Dnes sa Pán približuje k obilným poliam našich životov, aby si natrhal plody svätosti. Nájde v nich bezpodmienečnú lásku, lásku k Bohu, bratom a sestrám? Nebude musieť Ježiš tak trochu aj nám pripomenúť, že mu ide predovšetkým o naše srdce a o našu schopnosť milovať tak ako pripomína farizejom ich puntičkárske dodržiavanie zákona o sobote, ktoré sa stalo neúnosným?

„Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu.“ (Mt 12, 2). Je naozaj až neuveriteľné ako to naozaj mysleli úprimne a vážne. Ako môže niekto neustále zakazovať urobiť dobrý skutok? Neexistuje žiaden dôvod k tomu, aby nás ospravedlňoval od vykonania pomoci iným. Skutočná láska nie je nič iné ako nepretržité pozvanie milovať a dávať sa ostatným.

„Milosrdenstvo chcem, a nie obetu“ (Mt 12, 7). Opakujme to neustále, aby sme to hlboko vtlačili do našich sŕdc: Boh, ktorý je bohatý na milosrdenstvo, chce, aby sme boli milosrdní. «Ako blízko je Boh k tomu, kto verí v jeho milosrdenstvo! Áno; Boh nie je ďaleko od tých, ktorí majú skrúšené srdce. »(Sv. Augustín). Ako ďaleko sme od Boha vtedy, keď necháme naše srdcia aby sa zmenili na kameň. Ježiš Kristu silno obviňuje farizjeov z odsúdenia nevinných. To je naozaj vážne obvinenie. Ale čo my? Vážne sa zaujímame o problémy iných ľudí? Snažíme sa k nim pristupovať s  náklonnosťou a súcitom, tak ako by sme mali pristupovať k priateľovi alebo bratovi? Nestraťme teda tento správny smer.

Prosíme Teba, Ó Božia Matka, aby si nám pomohla byť milosrdnými a ukázala nám ako odpúšťať.  Buďme vľúdnymi a láskavými. A ak objavíme v našom živote niektoré drobnosti, ktoré sú mimo srdca tejto náklonnosti, teraz je ten dobrý čas na ich napravenie.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie