Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 16. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi: Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty. U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú“ (Mt 13,18-23).

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes uvažujeme o Bohu ako o dobrom a štedrom poľnohospodárovi, ktorý tak bohato vysieva svoje pole. Nešetrí nič na vykúpení človeka: všetko vkladá do vlastného Syna, Ježiša Krista, ktorý ako semeno zasiate do dobrej pôdy svojou smrťou a slávnym Vzkriesením stáva sa našim životom a našim vzkriesením.

Boh je roľník, ktorý je trpezlivý. Čas patrí Otcovi, lebo len on jediný vie o dni či hodine (porov. Mk 13,32) žatvy. A Boh čaká. A my musíme tiež čakať, pričom sa snažíme zladiť ručičky hodiniek našich nádejí s Božím plánom spásy. List Jakubov hovorí: „Buďte teda trpezliví, bratia, až do príchodu Pána. Pozrite: Roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný i jarný dážď.“ (Jak 5,7). Boh očakáva úrodu, ktorá vyrastie vďaka jeho milosti. My sme pozvaní byť pozorní a spolupracovať s touto milosťou, že jej poskytneme svoje ochotné ruky a srdce a nebudeme sa brániť premieňajúcemu Božiemu pôsobeniu. Božia úroda, ktorá tu na zemi rastie a prináša ovocie, je viditeľná. Možno ju vnímať v skutočných zázrakoch a v nasledovaniahodných príkladoch svätých. Je množstvo ľudí, ktorí sú pri množstve slov a hluku tohto sveta hladní a smädní po živom a vtelenom Božom slove.

Stále sú tisíce tých, ktorí svoju príslušnosť k Ježišovi Kristovi a Cirkvi prežívajú s rovnakým nadšením ako prví kresťania, pretože Božie slovo „nachádza pôdu, kde klíči a prináša ovocie“ (sv. Augustín). Je to výzva aj pre nás pozdvihnúť svoju morálku a pozerať na vlastnä budúcnosť očami viery. Úspech úrody pritom nezávisí od našich ľudských stratégií ani od marketingových techník, ale od Božej iniciatívy „bohatej na milosrdenstvo“ a od účinnosti Ducha Svätého, ktorý dokáže premieňať náš život. Aby sme prinášali lahodné ovocie lásky a nákazlivej radosti.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie