Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 28. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiša obstúpili také zástupy, že skoro jeden po druhom šliapali. On začal hovoriť najprv svojim učeníkom: „Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva. Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech. Vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, a potom už nemajú čo urobiť! Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla! Áno, hovorím vám: Tohoto sa bojte! Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!“

Lk 12, 1-7

Zamyslenie:

Dnes v evanjeliu uvažujeme o
našom Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý sa obracia na zástupy po konfrontácii so
židovskými náboženskými autoritami, ktorými sú farizeji a zákonníci. Evanjelium
nám hovorí, že zástup bol taký veľký, že navzájom po sebe šliapali. Je tu zrejmé,
že boli hladní, keď počuli Ježišove slová, ktoré s mimoriadnou autoritou
prehovorili k náboženským vodcom.

Ale zároveň nám svätý Lukáš oznamuje, že Ježiš skôr, ako čokoľvek iné, začal hovoriť so svojimi učeníkmi. Povedal im: „Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva.“ (Lk 12,1). Kristus nás chce viesť skôr k tomu, aby sme praktizovali úprimnosť a transparentnosť než pokrytectvo, ako to robia farizeji a zákonníci. Prejavujú totiž vonkajší prístup, ktorý nezodpovedá ich vnútornému spôsobu života: vydávajú sa za to, kým nie sú.

Proti tomu nás Kristus varuje v dnešnom evanjeliu, keď hovorí: „Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo.“ (Lk 12,2). Áno, všetko sa ukáže. Preto by sme sa mali snažiť zosúladiť náš život s tým, čo vyznávame a hlásame. Nie je to vždy ľahké. Ale nemusíme sa báť, pretože náš Boh je s nami. Ako povedal svätý Ján Pavol II. „Božia láska na nás nekladie bremená, ktoré nemôžeme niesť … Lebo čokoľvek od nás žiada, na to nám aj poskytne potrebnú pomoc.“ Nič sa nestane, o čom On nevie. Aj naše vlasy má Boh spočítané. Áno, máme veľké cenu pred Bohom. Nebojme sa, pretože Jeho láska k nám je nekonečná.

Pane, daj nám múdrosť, aby sme dobre prispôsobili náš život požiadavkám našej viery, a to aj uprostred búrok tohto sveta. Amen.

Aplikácia:

  • Žijem to, čo vyznávam vierou?
  • Uvedomujem si svoju veľkú cenu v Božích očiach?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie