Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 29. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal zástupom: „Keď zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovoríte: ‚Dážď príde,‘ a býva tak. A keď veje južný vietor, hovoríte: ‚Bude horúco,‘ a býva. Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete? Prečo sami od seba neusúdite, čo je spravodlivé? Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať, aby ťa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia. Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“

Lk 12, 54-59

Zamyslenie:

Ježiš nám dnes hovorí o tom,
ako pozeráme a sledujeme oblohu. Môžeme si napríklad povedať: „Dnes ráno, po
troch dňoch nepretržitého dažďa, sa obloha javí jasná a žiarivá, ako keby bola jedným
z najskvostnejších dní tohtoročnej jesene“. Zo dňa na deň si môžeme čoraz viac uvedomovať
zmeny počasia, ktoré nám meteorológovia hlásia. Ježíš nám dnes hovorí: „Rozumiete
znameniam zeme a neba, ale nerozumiete súčasnej dobe
“ (porov. Lk 12,56) . Tí,
ktorí počúvali Ježiša neobjavili v ňom jedinečnú šancu v histórii ľudstva.
Nespoznali  v ňom  Božieho Syna. Ináč povedané: nerozpoznali čas,
hodinu spásy.

II. Vatikánsky koncil v
konštitúcii Gaudium et spes (č. 4) aktualizuje dnešné evanjelium: „Cirkev v
každej dobe nesie zodpovednosť za skúmanie znamení časov a ich interpretáciu vo
svetle evanjelia (… ) Cirkev musí teda poznať a chápať svet, v ktorom žije:
jeho očakávania, snahy a jeho neraz dramatický charakter.“

Keď pozeráme do histórii, nie je
príliš ťažké poukázať na príležitosti, ktoré sme stratili, kvôli tomu, že sme neobjavili
dobu, v ktorej sme žili. Ale, Pane: aké príležitosti dnes, teraz, v dnešnej
dobe asi premrhávame, keď nečítame znamenia doby, alebo problémy dneška
nečítame vo svetle evanjelia? Dnes nám Ježiš ešte raz pripomína: „Ako to, že
terajší čas posúdiť neviete?
“ (Lk 12,57).

Nežijeme vo svete zla, hoci ho môže byť okolo nás dosť. Boh neopustil svoj svet. Ako nám pripomína svätý Ján z Kríža: „Žijeme vo svete, po ktorom chodil a ktorý skrášľoval samotný Boh“.

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie