Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 30. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. A hľa, bol pred ním akýsi človek, ktorý mal vodnatieľku. Tu sa Ježiš obrátil k zákonníkom a farizejom a opýtal sa: „Slobodno v sobotu uzdravovať, či nie?“ Ale oni mlčali. Vzal ho teda, uzdravil ho a prepustil. A tamtým povedal: „Ak niekomu z vás padne do studne syn alebo vôl, nevytiahne ho hneď hoc aj v sobotu?“ A nevedeli mu na to odpovedať.

Lk 14, 1-6

Zamyslenie:

V dnešnom zamyslení sa
zameriame na prenikavú otázku, ktorú Ježiš položil farizejom: „Slobodno v
sobotu uzdravovať, či nie?
“ (Lk 14,4), pričom môžeme sledovať odpoveď, opis
situácie,  samotného evanjelistu Lukáša: „Ale
oni mlčali
“ (Lk 14,4).

V evanjeliách existujú mnohé
epizódy, kde Ježiš farizejom vyčíta ich pokrytectvo. Môžeme sledovať, aký má
Boh záujem, aby človek nespadol do tejto neresti a hriechu. Pokrytectvo
nemá mať miesto v živote kresťana. Boh miluje ľudskú jednoduchosť, ale
zároveň odmieta dvojité normy a pokrytectvo.

To, čo je dôležité si všimnúť v
Pánovej otázke a v tichej odpovedi farizejov, je zlé svedomie, ktoré mali hlboko
vo svojom vnútri. Pred Kristom a farizejmi stojí muž, ktorý trpel vodnatieľkou
a tešil sa, od srdca sa tešil, že bude uzdravený. Farizeji sú ohromení. Sú
šokovaní postojom Krista, ktorý unesený svojím milosrdným srdcom nepripustí akýkoľvek
formalizmus, ktorý by mu bránil v uzdravení toho, kto je chorý.

Farizeji si uvedomujú, že ich
pokrytecké správanie sa nedá ospravedlniť, a to je to, čo ich privádza k mlčaniu.
V tejto pasáži evanjelia sa nám veľmi jasne ukazuje ponaučenie, ktoré je
potrebné pochopiť: svätosť je nasledovanie Krista – nasledovanie do úplnej
zamilovanosti – a nie chladné plnenie nejakých právnych predpisov. Prikázania
sú sväté, pretože vychádzajú priamo z nekonečnej Božej múdrosti, ale je celkom
možné ich prežiť zákonným a prázdnym spôsobom. A ak takto žijeme, môžeme povedať,
že nasledujeme Ježiša celým svojím srdcom? Nejedná sa len o akési splnenie
nejakého predpisu? Pokúsme sa dnes nachvíľu zastaviť a popremýšľať, či napríklad
príkazy desatora plním z lásky ku Kristovi, teda sú niečím, čo mi napomáhajú
v nasledovaní Krista) alebo ich plním pretože sa to tak má, alebo pretože iný
by sa na mňa pozerali zle, alebo …     

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie