ZAMYSLENIE NA PIATOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. A hľa, bol pred ním akýsi človek, ktorý mal vodnatieľku. Tu sa Ježiš obrátil k zákonníkom a farizejom a opýtal sa: „Slobodno v sobotu uzdravovať, či nie?“ Ale oni mlčali. Vzal ho teda, uzdravil ho a prepustil. A tamtým povedal: „Ak niekomu z vás padne do studne syn alebo vôl, nevytiahne ho hneď hoc aj v sobotu?“ A nevedeli mu na to odpovedať.

Lk 14, 1-6

Zamyslenie:

V dnešnom zamyslení sa zameriame na prenikavú otázku, ktorú Ježiš položil farizejom: „Slobodno v sobotu uzdravovať, či nie?“ (Lk 14,4), pričom môžeme sledovať odpoveď, opis situácie,  samotného evanjelistu Lukáša: „Ale oni mlčali“ (Lk 14,4).

V evanjeliách existujú mnohé epizódy, kde Ježiš farizejom vyčíta ich pokrytectvo. Môžeme sledovať, aký má Boh záujem, aby človek nespadol do tejto neresti a hriechu. Pokrytectvo nemá mať miesto v živote kresťana. Boh miluje ľudskú jednoduchosť, ale zároveň odmieta dvojité normy a pokrytectvo.

To, čo je dôležité si všimnúť v Pánovej otázke a v tichej odpovedi farizejov, je zlé svedomie, ktoré mali hlboko vo svojom vnútri. Pred Kristom a farizejmi stojí muž, ktorý trpel vodnatieľkou a tešil sa, od srdca sa tešil, že bude uzdravený. Farizeji sú ohromení. Sú šokovaní postojom Krista, ktorý unesený svojím milosrdným srdcom nepripustí akýkoľvek formalizmus, ktorý by mu bránil v uzdravení toho, kto je chorý.

Farizeji si uvedomujú, že ich pokrytecké správanie sa nedá ospravedlniť, a to je to, čo ich privádza k mlčaniu. V tejto pasáži evanjelia sa nám veľmi jasne ukazuje ponaučenie, ktoré je potrebné pochopiť: svätosť je nasledovanie Krista – nasledovanie do úplnej zamilovanosti – a nie chladné plnenie nejakých právnych predpisov. Prikázania sú sväté, pretože vychádzajú priamo z nekonečnej Božej múdrosti, ale je celkom možné ich prežiť zákonným a prázdnym spôsobom. A ak takto žijeme, môžeme povedať, že nasledujeme Ježiša celým svojím srdcom? Nejedná sa len o akési splnenie nejakého predpisu? Pokúsme sa dnes nachvíľu zastaviť a popremýšľať, či napríklad príkazy desatora plním z lásky ku Kristovi, teda sú niečím, čo mi napomáhajú v nasledovaní Krista) alebo ich plním pretože sa to tak má, alebo pretože iný by sa na mňa pozerali zle, alebo …     

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie