Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 31. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA PIATOK 31. TÝŽĎNA

Skutočne veríme, že môžeme oklamať Boha svojím vzhľadom, pričom sa tvárime ako dobrí kresťania? A keď hovoríme o chytráctve, mali by sme hovoriť aj o osobnom záujme. Máme naozaj záujem o Božie kráľovstvo a o jeho spravodlivosť? Je priemernosť našej odpovede ako synov svetla taká častá?

Evanjelium:

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: ‚Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.‘ Správca si povedal: ‚Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.‘ Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ‚Koľko dlhuješ môjmu pánovi?‘ On povedal: ‚Sto kadí oleja.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.‘ Potom povedal inému: ‚A ty koľko dlhuješ?‘ On vravel: ‚Sto meríc pšenice.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.‘ A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.“ Lk 16,1-8

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám evanjelium ponúka slová, ktoré sú na prvý pohľad akoby nezvyčajné: „A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal.

Je samozrejmé, že nám nehovorí, aby sme boli ľstiví vo vzťahoch medzi sebou, a už vôbec nie s naším Pánom. Nejde teda o pochvalu, ku ktorej by sa jednoducho dostal nepoctivý správca. To, čo Ježiš v skutočnosti prejavuje v tomto príklade, je ľútosť nad chytráctvom pri riešení záležitostí tohto sveta a nedostatkom pravého dôvtipu synov svetla pri budovaní Božieho kráľovstva: „Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.

Toto všetko nám dokazuje, že ľudské srdcia majú stále tie isté hranice a biedy, aké mali vždy. Teraz môžeme hovoriť o obchode s vplyvom, korupcii, neoprávnenom zbohatnutí, falšovaní dokumentov… Viac-menej tak ako za Ježišových čias.

To však vyvoláva dvojitú otázku: Skutočne veríme, že môžeme oklamať Boha svojím vzhľadom, pričom sa tvárime ako dobrí kresťania? A keď hovoríme o chytráctve, mali by sme hovoriť aj o osobnom záujme. Máme naozaj záujem o Božie kráľovstvo a o jeho spravodlivosť? Je priemernosť našej odpovede ako synov svetla taká častá? Ježiš tiež povedal: „Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.“

Čo je pre nás pokladom nášho života? Mali by sme skôr preskúmať svoje túžby, aby sme zistili, kde máme svoj poklad… Svätý Augustín nám hovorí: „Tvoja neustála túžba je tvojím neustálym hlasom. Ak prestaneš milovať, tvoja túžba zmĺkne.“

Možno sa dnes pred naším Pánom musíme zamyslieť nad tým, aká by mala byť naša túžba ako synov svetla, teda úprimnosť nášho vzťahu k Bohu a k našim bratom. „Život je skutočne vždy voľbou: medzi čestnosťou a nečestnosťou, medzi vernosťou a nevernosťou, medzi dobrom a zlom (…). Nakoniec, ako hovorí Ježiš, je potrebné urobiť zásadné rozhodnutie.“ (Benedikt XVI.).

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie