Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 7. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:  

Ježiš odišiel do judejského kraja za Jordánom. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil. I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“ Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“ Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal. „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“ Mk 10, 1-12

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes by som sa chcel, drahý Pane, pomodliť malú modlitbu a poďakovať ti za tvoje učenie. Učil si s autoritou, kedykoľvek ti to dovolili, a využíval si všetky príležitosti; chápem, Pane, že tvojím základným poslaním bolo vlastne odovzdávať Otcovo slovo. A ty si to aj robil.

Dnes, keď som „pripojený“ na internet Ťa Pane chcem poprosiť o zopár vecí.  Po prvé, chcem prosiť o schopnosť naučiť sa to, čo učíš, a po druhé, chcel by som, aby som to vedel učiť sám. Viem, že je ľahké sa mýliť, keď ťa nútim hovoriť to, čo si nikdy nepovedal, a so zlomyseľnou odvahou si želám, aby si hovoril to, čo sa mi páči.

Poznám evanjelium, učenie Cirkvi, Katechizmus a pamätám si slová pápeža Jána Pavla II. v jeho Liste rodinám: „Program utilitarizmu, založený na individualistickom chápaní slobody – slobody bez zodpovednosti – je opakom lásky, a to aj ako výraz ľudskej civilizácie posudzovanej ako celok“. Pane, zlom moje srdce, ktoré túži po takomto šťastí, a nechaj ma vo svojej Božskej Pravde, ktorú tak veľmi potrebujem.

Z tohto pohľadu, ako z vrcholu hory, vidím, že Ty hovoríš o manželskej láske ako o láske, ktorá trvá naveky, a že cudzoložstvo – ako hriech, tak aj každé iné ťažké previnenie voči Tebe, ktorý si Pánom života a lásky – je nesprávnou cestou k šťastiu: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva.“ (Mk 10, 11).

Pane, Ty nás stále učíš, že mimo správnych ciest, nebudem môcť nájsť pravé šťastie. Ježišu, nauč ma to znova!

Ďakujem, Ježišu, že nás učíš pravdivej ceste.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie