Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek. Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme. V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať.“ (Jn 16,20-33a)

Podcast:

Zamyslenie:

Pri oživovaní spomienky na udalosti, ktoré sa odohrali vo Večeradle vidíme Pannu Máriu, Matku Božiu, Matku dobrej rady, ako sa rozpráva s apoštolmi. Je to srdečný rozhovor. Spomínajú na všetky radosti, ktoré zdieľali so svojím Majstrom. Utrpenie pašiových dní sa zmenilo na radosť.

Teraz vieme, že Mária, Kráľovná apoštolov, Nevesta Ducha Svätého, Matka vzkriesenej Cirkvi, nás vedie k prijatiu darov a plodov Ducha Svätého. Dary sú ako plachty lode, keď sa rozvinú a vietor – predstavujúci milosť – fúka v jej prospech.

Pán nám tiež prisľúbil, že ťažkosti na našej ceste premení na radosť: „A vašu radosť vám nik nevezme. V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať.“ V Žalme 126 čítame: „Keď odchádzali, idúcky plakali a osivo niesli na siatie. No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú.

Celý tento týždeň nám liturgia hovorí o oživení, o jasaní (skákaní od radosti), o večnom a istom šťastí. Všetko nás vedie k tomu, aby sme žili v modlitbe. Ako hovorí svätý Josemária: „Chcem, aby ste boli vždy spokojní, pretože radosť je neoddeliteľnou súčasťou vášho života. Prejavte túto nadprirodzenú radosť všetkým.“

Ľudské bytosti sa potrebujú smiať pre svoje fyzické aj duchovné zdravie. Zdravý humor nás učí, ako žiť. Svätý Pavol hovorí: „Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie