Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO ZJAVENÍ PÁNA

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO ZJAVENÍ PÁNA

Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.

Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a je už veľa hodín. Rozpusť ich, nech sa rozídu do okolitých osád a dedín kúpiť si niečo na jedenie.“ On im odpovedal: „Vy im dajte jesť!“ Vraveli mu: „Máme ísť nakúpiť za dvesto denárov chleba a dať im jesť?“ Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!“ Keď to zistili, povedali: „Päť a dve ryby.“ Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu. A posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat. Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov odrobín a zvyškov z rýb. A tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov. Mk 6, 34–44

Zamyslenie:

Dnes Ježiš ukazuje, svoju citlivosť na potreby ľudí, ktorí ho hľadajú. Neostáva ľahostajný k potrebám tých, ktorých stretne na ceste. Ma súcit, keď vidí veľký zástup, ktorý Ho nasledoval „lebo boli ako ovce bez pastiera“ (Mk 6,34). Majster necháva svoje bezprostredné plány stranou a začína sa venovať tým, ktorí prichádzajú k nemu. Koľkokrát sme my dovolili, aby naše správanie riadila naliehavosť alebo netrpezlivosť? Koľkokrát sa nám nechcelo zmeniť svoje plány, aby sme pomohli s okamžitými a nepredvídanými potrebami? Ježiš nám dáva príklad flexibility, schopnosti meniť plány a byť k dispozícii ľuďom, ktorí ho nasledujú.

Čas beží rýchlo, zvlášť ak sme s ľuďmi, ktorých máme radi. A Ježiš, ktorý veľa miluje, ohlasuje Nebeské kráľovstvo ľuďom, ktorí prichádzajú za ním dlho. Už je neskoro a učeníci to Majstrovi pripomínajú. Znepokojuje ich starosť o jedlo pre hladný dav. Hneď nato im Ježiš dáva veľmi neočakávaný návrh: „Vy im dajte jesť“ (Mk 6,37). Nerobí si starosti iba s duchovným chlebom, ale aj s telesným pokrmom. Učeníci to majú ťažké, veľmi ťažké. A je to pravda!: náklady na stravu pre dav, ktorý počúval Ježiša by predstavoval «dvesto strieborných» (Mk 6,37). Vidia hmotné ťažkosti, ale ich oči stále nespoznávajú, že ten, kto je s nimi hovorí, je všemohúci. Práve oni potrebujú viac viery.

Ježiš nenecháva hladný zástup stáť v rade na jedlo, organizuje ľud do skupín. Odpočívajú a zdieľajú sa spolu ako spoločenstvo. Hneď na to žiada učeníkov o jedlo, ktoré mali, hoci je to iba päť chlebov a dve ryby. Ježiš ich berie do svojich rúk, dobrorečí, modlí sa a rozdáva ich. Také malé množstvo jedla nasýti tisíce ľudí a len odrobín je za dvanásť košov. Tento zázrak predstavuje duchovný chlieb – Eucharistiu. Chlieb života, ktorý sa voľne šíri ku všetkým ľuďom na Zemi, aby nám dal život – večný život.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie