Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 10. TÝŽDŇA v Cezročnom období 

Evanjelium:

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“ (Mt 5, 1-12)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sme si vypočuli blahoslavenstvá, ktoré sú zhrnutím celého učenia Ježiša Krista. Sú to základné normy, podľa ktorých sa má orientovať náš život nasledovania Pána.

Blahoslavenstvá sú určené všetkým. Ježiš ich neadresuje len svojim učeníkom, ale predkladá univerzálne posolstvo. Poukazuje na charakteristické črty, ktoré by sme mali mať, a na konanie, ktoré sa od nás vyžaduje. V blahoslavenstvách Ježiš opísal seba samého; svoj život a svoje srdce. Hoci konečná spása nie je na tomto svete, ale až v budúcom, predsa, kým žijeme na zemi, máme zmeniť naše zmýšľanie a podobne aj naše hodnotenie vecí – aby sme sa čím viac podobali Ježišovi. Máme si zvyknúť vidieť tvár Krista, ktorý plače, v tých, ktorí plačú, v tých, ktorí sú tichí, ktorí túžia po čistote srdca, ktorí chcú byť šíriteľmi pokoja a radosti… Ktosi povedal, že blahoslavenstvá sú vôňou Pána, ktorý je prítomný v ľudských dejinách.

Posledné dva verše hovoria o prítomnosti kríža v živote a pozývajú nás dokonca k radosti, ak trpíme kvôli Ježišovi a jeho evanjeliu. Kto verne žije evanjelium, ľahko sa stane, že sa stane terčom rôznych útokov, a objektom diskriminácie a či prenasledovania. Ježiš však dáva uistenie, ktoré dodáva silu pretrpieť všetko: “Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi ” (Mt 5,12).

Aplikácia:

Ktoré z blahoslavenstiev ma najviac oslovuje a dodáva mi útechu?

V ktorom z týchto blahoslavenstiev najviac zlyhávam? A s ktorým vnútorne bojujem?   

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie