Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 10. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“
(Mt 5,1-12 )

Zamyslenie:

Dnes nám Ježiš ohlasovaním blahoslavenstiev ukazuje, aká má byť identita jeho učeníka. Uvedomuje si, že množstvo slov ktoré vyslovil, ako i znamení a divov, ktoré vykonal, môžu spôsobiť isté zahmlievanie podstaty jeho posolstva. Vie, že mnohí si z počutého vyberajú iba to, čo im lahodí a čo sa im páči, aby sa nemuseli zrieknúť niečoho a zmeniť život. Iste si spomenieme na podobenstve o rozsievačovi, kde hovorí aj o tŕní, ktoré dokázalo udusiť zasiate semeno. Preto nám Ježiš zanecháva blahoslavenstvá ako základné princípy, ktoré by sme si mali zapamätať a podľa nich žiť. Sú súhrnom nového zákona, ktorý predstavil Ježiš;  základnými bodmi, ktoré nám pomáhajú žiť kresťanský život.

Blahoslavenstvá majú univerzálny charakter – sú určené pre každého, nie iba pre učeníkov alebo len istý malý okruh ľudí.  V blahoslavenstvách sú vyjadrené základné postoje srdca, ako aj morálne správanie, ktoré z toho vyplýva. Vedú nás, aby sme hľadeli inak na svet a ľudí, než ako sme tomu zvyknutí. Mali by sme si zvyknúť vidieť Kristovu plačúcu tvár v tých, čo sú chudobní v duchu, čo smútia, v tichých, v tých, čo sa túžia stať svätými, ako aj v tých, čo sa rozhodli stať sa rozsievačmi pokoja a radosti.

Blahoslavenstvá sú Pánovou vôňou, ktorá napĺňa nielen dejiny sveta, ale aj tvoje a moje. Posledné dva verše hovoria o prítomnosti kríža, a pozývajú k radosti, keď sa veci z ľudského hľadiska nevyvinú tak, ako by sme si želali. Ak totižto žijeme verne a naplno kresťanský život, tak budeme s najväčšou pravdepodobnosťou trpieť prenasledovaním v rôznych formách; žiadostivosť, zlo, neláska a egoizmus sveta nám dajú pocítiť, že sme im „tŕňom v oku“. Avšak nemusíme sa báť. Ježiš hovorí jasne: „Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi (Mt 5,12).

Aplikácia:

  • Ktoré z blahoslavenstiev je pre mňa najväčšou výzvou?
  • Kardinál Tomášek raz povedal:  Kto sa modlí za Cirkev, robí veľa. Kto pracuje pre Cirkev, robí ešte viac. Ale kto trpí za Cirkev, robí najviac.“ Čo robím pre Cirkev ja?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie