Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 12. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka‘ – a ty máš v oku brvno?! Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.“ (Mt 7,1-5)

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu nám Pán Ježiš hovorí: „Nesúďte, aby ste neboli súdení” (Mt 7, 1). Ako to máme chápať? Vieme, že nám Pán Ježiš aj prikázal, že máme upozorniť a napomenúť brata, ktorý hreší. (Mt 18, 15-35). Ak to chceme urobiť, musíme si predtým urobiť úsudok o jeho správaní. Svätý Pavol vo svojich spisoch napomína komunitu v Korinte a sv. Peter odsudzuje Ananiáša a jeho ženu Zafiru za klamstvo. Z tohto dôvodu vysvetľuje svätý Ján Zlatoústy: „Ježiš hovorí, že sa máme pokúsiť zabrániť hriešnikovi ďalej hrešiť; máme ho napomenúť v snahe napraviť ho, avšak nie ako nepriateľ, ktorý sa chce pomstiť, ale skôr ako lekár, ktorý aplikuje liek. Preto náš súd by mal byť vynášaný s cieľom napraviť hriešnika a nie pomstiť sa mu.“ Zaujímavé je aj to, čo hovorí svätý Augustín: „Pán chce zabrániť vynášaniu rýchlych a nespravodlivých súdov o iných (…). Najprv by sme sa mali zamyslieť, či sme sa podobného hriechu nedopustili aj my; pamätajme, že aj my sme krehkí, a preto, vždy keď súdime, mali by sme to robiť s úmyslom slúžiť Bohu, a nie sebe“. Keď vidíme hriechy našich bratov a sestier, a pritom si spomenieme na svoje vlastné, potom o nás nebudú platiť slová evanjelia o človeku, ktorý nevidí brvno vo svojom oku, ale  všíma si len smietku v oku blížneho (porov. Mt 7, 3).

Je bežné, že si na našich blížnych všímame tak dobré ako aj zlé veci a vytvárame si o nich úsudok. Pravdou je však aj to, že si skôr všímane zlé veci, a tým dobrým stránkam druhých osôb nevenujeme pozornosť. Dnešné Ježišove slová nám môžu pomôcť očistiť našu motiváciu pri vytvorení si úsudku či pri napomenutí. Nemáme súdiť preto, lebo to robia aj iní, alebo preto, že chceme zakryť svoje vlastné nedostatky či preto, lebo sa chceme tváriť dôležito. Máme vždy pamätať na Ježišove slová: „Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.” (Mt 7, 2). Ak už treba niekoho napomenúť, tak nikdy nie s hnevom, ale vždy s láskou.

Aplikácia:

  • Predtým, než začnem v mysli odsudzovať správanie iného, mal by som sa spýtať, či toho človeka milujem. Moja neláska je častokrát ako tmavé okuliare – vidia všetko tmavo.
  • Modlím sa za tých, ktorých správanie vnútorne odsudzujem? Ktosi raz povedal, že je účinnejšie rozprávať Bohu o hriešnikovi, čiže modliť sa, ako rozprávať hriešnikovi o Bohu.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie