Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 12. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka‘ – a ty máš v oku brvno?! Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.“ (Mt 7,1-5)

Zamyslenie:

V mnohých aspektoch nášho života, duchovný nevynímajúc, sa konečný výsledok mení v závislosti od toho, “ako” niečo urobíme.

Ježiš dnes hovorí: „Nesúďte a nebudete súdení.“ Avšak taktiež hovorí, že máme napomenúť svojho hriešneho brata, ak vidíme, že koná nespravodlivo. A ako ho napomenúť? Napomenúť ho nie ako nepriateľ, ale ako lekár, ktorý aplikuje liek. A od tohto závisí aj rozlišovanie a hodnotenie skutkov druhých ľudí. Nie súd a odsúdenie, nie pomsta, ale napomenutie s cieľom napraviť.

Svätý Augustín hovorí, že „Pán nám bráni, aby sme súdili rýchlo a nespravodlivo.“ Dokonca aj sami by sme sa mali zamyslieť, či sme sa podobného hriechu nedopustili, a mali by sme pamätať i na to, že sami sme krehkí. V neposlednom rade i na to, že naše napomenutie má slúžiť Bohu, nie nám samotným. Ak si pri pohľade na hriechy našich bratov spomenieme na svoje vlastné, nestane sa nám, ako hovorí evanjelium, že s brvnom vo vlastnom oku sa budeme snažiť vybrať triesku z oka svojho brata.

Pamätajme, že nemáme súdiť len preto, aby sme súdili, alebo len preto, aby sme niečo povedali, alebo možno preto, aby sme zakryli svoje vlastné nedostatky, alebo jednoducho len preto, že to robia všetci. Ak už súdime a napomíname, jediným cieľom má byť náprava druhého. Majme pritom vždy na pamäti slová evanjelia: „Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie