Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 15. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“ Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách. (Mt 10, 34 – 11, 1)

Zamyslenie:

Dnes nám Ježiš ponúka výbušnú zmes odporúčaní; je to ako jedna z tých módnych hostín, kde sú jedlá len malými lahodnými „chuťovkami“. Je to ťažko prehltnuteľná zdravá a hlboká rada, ktorú adresoval svojim apoštolom v strede ich misijnej formácie a procese prípravy (Mt 11, 1). Musíme si text rozčleniť na jednotlivé bloky, aby sme ich lepšie ochutnali.

Ježiš začína tým, že apoštolom vysvetľuje účinok svojho učenia. Okrem pozitívnych a zjavných dôsledkov správania nášho Pána evanjelium evokuje aj prekážky a sekundárne účinky ich kázania: „A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.“ (Mt 10, 36). Toto je paradoxný dôsledok života podľa viery: možnosť konfrontovať sa aj s tými najbližšími, keď nepochopíme, kto je Pán Ježiš, a nebudeme ho vnímať ako Majstra spoločenstva.

Po druhé, Ježiš od nás žiada, aby sme ho postavili na najvyšší stupeň našej úcty: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa…“ (Mt 10, 37), „A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa…“ (Mt 10, 37). Týmto spôsobom nám navrhuje, aby sme ho nechali pripojiť sa k nám ako Božiu prítomnosť, lebo „kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal“ (Mt 10, 40). Žiť s Pánom, keď ho prijmeme doma, znamená tešiť sa z odmeny prorokov a spravodlivých ľudí, lebo sme prijali proroka a spravodlivého človeka.

Majstrovo odporúčanie sa končí, keď oceňuje naše malé gestá pomoci a podpory tým, ktorí žijú s Pánom, teda jeho učeníkom, ktorými sú všetci kresťania. „A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi…“ (Mt 10, 42). Z tejto rady sa rodí zodpovednosť: keď jednáme s našimi blížnymi, mali by sme si byť vedomí, že s tým, kto žije s Pánom, nech je to ktokoľvek, treba zaobchádzať tak, ako by sme mali zaobchádzať

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie