Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo.“ Ale Ježiš im povedal: „Nemusia nikam chodiť; vy im dajte jesť!“ Oni mu vraveli: „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby.“ On povedal: „Prineste mi ich sem!“ Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov, okrem žien a detí. (Mt 14,13-21)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium sa týka našej „mentálnej peňaženky“, čiže toho, ako a s čím v živote kalkulujeme, či počítame. Tak ako v Ježišových časoch, aj dnes sa mnohí pýtajú, keď treba niečo urobiť: a oplatí sa to? Stojí to za to? Podobne uvažovali aj učeníci, keď potom, čo Pán celý deň učil veľký zástup, prišli k nemu a hovorili mu: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo.“ Videli v tom jedinú rozumnú možnosť: nech si idú sami zaobstarať jedlo. Nečakali, že ich Pán a Majster poruší túto rozumnú radu tým, že im povie: „Nemusia nikam chodiť; vy im dajte jesť!“ (Mt 14, 16).

Jedno príslovie hovorí: „Kto v živote nepočíta s Bohom, nenaučil sa počítať.“ A to je pravda, na ktorú zabudli aj učeníci a na ktorú zabúdame častokrát aj my: Boh je tu vždy s nami. Učeníci urobili svoj výpočet správne; zistili presný počet chlebov a rýb, a videli aj, že je tam veľký zástup a že to nebude stačiť. Preto opatrne povedali: „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby“ (Mt 14, 17). Ale neuvedomili si, že medzi nimi je aj Ježiš – pravý Boh a pravý človek! Pán vzal to málo, čo mu učeníci priniesli, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín. To dokáže iba on, Ježiš Kristus

Bolo by dobré, keby sme sa vždy, keď čelíme ťažkostiam a výzvam, vedeli spoľahnúť na Boha, keby sme s ním počítali. Veď on nám hovorí: A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,20). A ešte niečo. Stačí málo, ktoré Pánovi ponúkneme, a on to vie rozmnožiť. V tejto súvislosti hovorí sv. Matka Tereza z Kalkaty: „Možno nie sme schopní dať veľa, ale vždy môžeme ponúknuť radosť, ktorá pramení zo srdca, ktoré je zamilované do Boha.“

Aplikácia

Ako je to s mojimi výpočtami v živote? Počítam pri všetkom aj s Bohom?

Čo je to málo, čo chcem dnes Pánovi ponúknuť, aby to vzal, rozmnožil a nasýtil iných?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie