Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 25. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„Ježiš povedal zástupom: „Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť. Dávajte teda pozor, ako počúvate, lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom si myslí, že má.“ (Lk 8,16-18)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium je síce krátke, no napriek tomu podnetné a bohaté na témy, ktoré by mali pritiahnuť našu pozornosť. V prvom rade to je téma svetla, v druhom téma vernosti.

Božie svetlo pre tých, ktorí vstupujú do Cirkvi. To je skutočná výzva pre kresťanských rodičov. Rodičia, matka a otec, od malička šepkajú svojím deťom do uší slová lásky a nehy. Konať to však majú predovšetkým svojím príkladom. To je skutočné svetlo, ktoré prichádza na tento svet. Svetlo príkladu. Ako napísal evanjelista Matúš: „Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 15 – 16)

Skúmanie nášho svedomia je možné prirovnať k predavačovi, ktorý počíta na konci dňa získané financie – ovocie svojej práce. On nezačne otázkou: O koľko som dnes prišiel? Skôr sa pýta: Koľko peňazí som dnes zarobil? A hneď potom môže dodať: Ako môžem zajtra zarobiť viac, čo môžem urobiť, aby som sa zlepšil?

A takto „obchodnícky“ by sme sa mali správať a uvažovať i my. Uvažovať, že som nemiloval viac, prejaviť ľútosť, že som sklamal, prosiť, aby som bol zajtra tým, ktorým mám byť. A znovu a znovu, prosiť a prosiť, skutočne prosiť, aby som dával viac svetla.

Počas rodinných večerov rodičia a starí rodičia už oddávna utvárajú osobnosť a súcit dnešných detí a mužov i žien zajtrajška. Stojí to za to! Je to naliehavé! Panna Mária, Hviezda ranná, z ktorej vyšlo Slnko spravodlivosti, nás vedie a podáva nám svoju ruku.

Aplikácia:

  • „Sviečka môže vydávať svetlo, iba ak ju pohlcuje plameň. Bola by zbytočnou, ak by svojím voskom nevyživovala oheň. Dovoľte Kristovi, aby vo vás horel, a to aj za cenu obety a odriekania“ (Benedikt XVI.)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie