Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 28. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie.

Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je niekto väčší ako Šalamún.

Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.“ (Lk 11,29–32)

Podcast:

Zamyslenie:

Sladký – ale tvrdý – Kristov hlas dnes varuje tých, ktorí sú presvedčení, že „lístok“ do neba už majú len preto, že hovoria: „Ježišu, aký si úžasný!“. Kristus zaplatil cenu našej spásy bez toho, aby niekoho vylúčil, ale aj tak je potrebné dodržať určité minimálne podmienky. Medzi nimi je podmienka neočakávať, že Kristus urobí všetko a my nič. Nebola by to len hlúposť, ale aj zlá pýcha. Z tohto dôvodu dnes Pán používa slovo „zlé“ „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.“ (Lk 11, 29). Nazýva pokolenie „zlým“, pretože ľudia kladú podmienku vidieť Ježišove veľkolepé zázraky pre svoje konečné priľnutie k Ježišovi.

Ježiš neustúpil ani pred svojimi krajanmi z Nazareta, keď boli nároční a chceli od neho, aby potvrdil svoje poslanie proroka a Mesiáša prostredníctvom úžasných zázrakov. Chceli si ich vychutnať ako pohodlne usadení diváci v divadle, či kine. To však nie je možné: Pán ponúka spásu, ale iba tým, ktorí sa mu podriadia z poslušnosti prameniacej z viery, ktorí vedia čakať a mlčať. Boh žiada túto predchádzajúcu vieru (ktorú do nás sám zasadil ako semeno milosti).

Svedectvom proti tým veriacim, ktorí si udržujú karikatúru viery, bude kráľovná z juhu, lebo prišla z končín zeme, aby počula Šalamúnovu múdrosť, a ukázalo sa, že je tu „niekto väčší ako Šalamún“ (Lk 11, 31). Existuje príslovie, ktoré hovorí, že „nik nie je tak hluchý ako ten, čo nechce počúvať“. Kristus, odsúdený na smrť, vstáva na tretí deň: kto ho spozná, dostane spásu. No všetci ostatní, keď sa vráti ako sudca, nemôžu pre svoju tvrdohlavú neveru očakávať nič iné ako svoje odsúdenie. Prijmime Ježiša vopred s vierou a láskou. Spoznáme Ho a On spozná nás ako svojich. Boží služobník Don Alberione povedal: „Boh neplytvá svetlom: zapaľuje lampy podľa potreby, ale vždy v pravý čas“.

Aplikácia:

  • Kto je pre mňa Ježiš? Je pre mňa zdrojom senzácií, prípadne múdrosti alebo je ten, koho nasledujem?
  • Dnes poprosím Ducha Svätého, aby mi udelil milosť odpovedať pravou obetavou láskou na lásku Najsvätejšej Trojice.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie