Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 29. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“ A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: ‚Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.‘ Potom si povedal: ‚Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!‘ Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?‘ Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.“

Lk 12, 13-21

Zamyslenie:

Dnes nám Ježiš v evanjeliu hovorí
o vývoji človeka a varuje nás pred nebezpečenstvom, ba až nezmyselnou povahou
lakomstva. „Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a
veselo hoduj!
‘“ počuli sme v evanjeliu. Realitu pravdy a lásky –
skutočnú cestu – nemožno nájsť vo svete množstiev a hromadenia, ale iba vtedy,
ak siahneme za tento svet a vstúpime do nového poriadku.

Ako je to s nami? Máme veľa
technických znalostí, ale neraz si uvedomujeme, že máme nedostatok času pre seba
a svoju dušu. Veľa vecí sa dennodenne tvorí, máme mnoho znalostí a schopností,
ale srdce sa stalo akosi prázdnym. Nestratili sme uprostred toľkých hmotných
vecí a potrieb, ktoré nás obklopujú, schopnosť počuť v sebe Boží hlas,
rozpoznávať, čo je dobré, krásne a pravdivé?

Ako teraz vnímame Kristove slová z evanjelia:
Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a
čo si si nahonobil, čie bude?‘ Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred
Bohom nie je bohatý.

Pane, náš Bože, buď k nám milosrdný, aby sme pochopili, čo je potrebné pre náš život, ktorý je predovšetkým v „bytí, v existencii“ a nie vo „vlastníctve a zháňaní sa za pominuteľnými vecami. “ Amen.

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie