Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 30. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš učil v sobotu v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: „Žena, si oslobodená od svojej choroby,“ a vložil na ňu ruky. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš v sobotu uzdravuje, i povedal zástupu: „Je šesť dní, keď treba pracovať; v tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotu!“ Pán mu odpovedal: „Pokrytci! Neodväzuje každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať? A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu?“ Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale ľudia sa radovali zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal (Lk 13,10-17)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes vidíme Ježišov čin, z ktorého priam kričí Ježišovo napĺňanie mesiášskeho prísľubu. A zároveň predstaveného synagógy, ktorý pobúrený nadáva ľuďom prichádzajúcim v sobotu kvôli uzdraveniu: „Je šesť dní, keď treba pracovať; v tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotu!“ (Lk 13,14).

Rád by som sa zameral na postoj tejto postavy. Vždy ma prekvapí, keď sa nájde ktosi, kto zoči-voči zjavnému zázraku dokáže zavrieť oči a zostať celkom ľahostajným. Akoby nevidel čo sa stalo a čo to znamená. Dôvodom je, že mnohí Židia v tom čase nezažívali správne mediáciu s Bohom. Pre rôzne príčiny – antropologické, kultúrne, či samotný boží plán – je nevyhnutné, aby medzi Bohom a človekom existovala určitá forma mediácie, teda sprostredkovania. Problémom bolo, že niektorí Židia považovali toto sprostredkovanie za niečo absolútne. Tým pádom ich neprivádzalo ku komunikácii s Bohom a zostávali uviaznutí v samotnom sprostredkovaní. Zabudli hľadať konečný pravý význam Božích slov a prikázaní a zostali uväznení vo svojich predstavách. Takto im ale Boh nemôže komunikovať svoju priazeň, dary, svoju lásku, a takáto náboženská skúsenosť neobohacuje ich život.

Viedlo ich to k zažívaniu prísnej náboženskej skúsenosti, pričom boha uzatvárali vo vnútri prísnych obmedzení. Vyrobili si boha na mieru, ktorého však nevpustili do svojho života. Vo svojej nábožnosti verili, že sa všetko vyrieši, ak budú dodržiavať určité príkazy. Môžeme preto porozumieť Ježišovej reakcii: „Pokrytci! Neodväzuje každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať?“ (Lk 13,15). Ježiš odkrýva absurditu nesprávneho prežívania soboty. Božie slovo nám má pomáhať skúmať našu vlastnú náboženskú skúsenosť a zistiť, či nás naše spájanie sa s Bohom privádza ku komunikácii medzi ním a životom. Len správnym prežívaním vzťahu s Bohom môžeme pochopiť slová svätého Augustína: „Miluj a rob, čo chceš“.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie