Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 32. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú! Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých. Dávajte si pozor! Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu! A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: ‚Ľutujem,‘ odpusť mu!“ Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“ Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,‘ poslúchla by vás.“ Lk 17,1-6

Podcast:

Zamyslenie:

Evanjelium dnes hovorí o troch dôležitých témach. Na prvom mieste je to naše správanie k deťom. Ak pri iných príležitostiach Ježiš rozprával o dôležitosti „byť ako deti“, teraz varuje pred zlom, ktoré deťom môžeme spôsobiť.

Grécky výraz pre pohoršenie je „skandalon“. Odtiaľ pochádza aj slovo „škandál“. „Skandalon“ znamená niečo, na čom sa dá potknúť alebo pošmyknúť a spadnúť, ako napr. kameň či banánová šupka, aby sme to povedali jasnejšie. Musíme si dávať pozor, aby sme svojim správaním či rečami nenavádzali deti k hriechu, čiže k morálnemu pádu. (porov. Lk 17, 1). Ježiš živými obrazmi anticipuje veľký trest, ktorý čaká človeka, čo navádza deti na zlé. Vo Svätej zemi môžeme nájsť veľmi staré mlynské kamene; sú to veľké okrúhle kamene s otvorom uprostred. Nasadenie kameňa na krk toho, kto pohoršuje a hodenie ho do mora vyjadruje najstrašnejší trest. Ježiš vyslovuje beda tomu, kto privádza maličkých k pádu.

Druhou témou je odpustenie. Ježiš nás žiada, aby sme odpustili, aj viackrát v ten istý deň, ak to druhého mrzí a ľutuje to: „A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: ‚Ľutujem,‘ odpusť mu!“ (Lk 17, 3). Naša schopnosť odpúšťať je indikátorom našej lásky.

Treťou témou je viera. Viera je okno do Božieho sveta. „Je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme“ – čítame v liste Hebrejom (Hebr 11,1). Chápe sa aj ako „dôvera“, ako dôsledok skúsenosti Boha. Je to aj schopnosť odpovedať na Božie slovo, opierajúc sa dôverou o Boha. „Viera je začiatkom pravého života“, hovorí svätý Ignác Antiochijský. Kto koná s vierou, stáva sa svedkom zázrakov, ktoré koná Boh.

Aplikácia:

V ktorých oblastiach nie je môj život konzistentný s tým, v čo verím? V čom nedávam príklad živej viery?

Ide mi niekto v okolí stále na nervy a jeho správanie ma dráždi? Ak áno, môže to byť aj znak toho, že ho nemilujem, že som mu ešte neodpustil. Dnes sa to pokúsim napraviť. 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie