Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 33. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám slepý žobrák Bartimej (porov. Mk 10, 46) dáva úplnú lekciu o viere, ktorú s úplnou jednoduchosťou vyjadril pred Kristom. …

Evanjelium:

Keď sa Ježiš približoval k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, pýtal sa, čo sa deje. Povedali mu: „Ježiš Nazaretský ide tadiaľto.“ Tu vykríkol: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Tí, čo išli popredku, ho okríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Ježiš zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu. Keď sa priblížil, opýtal sa ho: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ On odpovedal: „Pane, aby som videl.“ A Ježiš mu povedal: „Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila.“ A hneď videl, šiel za ním a velebil Boha. Aj všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu. (Lk 18, 35-43)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám slepý žobrák Bartimej (porov. Mk 10, 46) dáva úplnú lekciu o viere, ktorú s úplnou jednoduchosťou vyjadril pred Kristom. Bolo by dobré, keby sme si občas zopakovali Bartimejovu modlitbu: “Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!” (Lk 18, 37). Pre našu dušu je veľmi prospešné cítiť sa biedne! Pretože takí určite sme, hoci, žiaľ, len veľmi zriedkavo sme ochotní si to priznať. A…, v dôsledku toho zo seba robíme hlupákov. Práve preto nám to vyčíta svätý Pavol, keď hovorí: “Veď kto ti dáva vyniknúť?! Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasceš, akoby si nebol dostal? ” (1 Kor 4, 7).

Naozaj sa oplatí konať ako Bartimej, pretože Ježiš počúva. Vždy počúva! Bez ohľadu na to, koľko hluku môžu niektorí okolo nás robiť. Bartimejova jednoduchá, ale úplná dôvera – nekomplikovaná – Ježiša odzbrojila a dostala sa mu k srdcu: (…) Spýtal sa ho: “Čo chceš, aby som pre teba urobil?” (Lk 18, 40-41). A Bartimej ihneď odpovedal: “Pane, aby som videl!” (Lk 18, 41). Načo mu Ježiš odpovedá: „Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila.“ (Lk 18, 42). Ak je “naša viera pevná ako skala, hovorí sv. Ambróz, ubráni aj náš dom”, to znamená, že všetko premôže.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie