Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 4. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš a jeho učeníci prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom. Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami. Lebo často ho sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal; nik ho nevládal skrotiť. A stále, v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi.

Keď v diaľke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu a skríkol veľkým hlasom: „Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!“ Lebo Ježiš mu povedal: „Nečistý duch, vyjdi z tohoto človeka!“ A spýtal sa ho: „Ako sa voláš?“ Odpovedal mu: „Volám sa pluk, lebo je nás mnoho.“ A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z toho kraja.

Na úpätí vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. Preto ho prosili: „Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich.“ On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda – okolo dvetisíc kusov – sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila.

Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. A ľudia vyšli pozrieť sa, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý plukom, ako sedí oblečený a je pri zdravom rozume, a schytila ich hrôza. Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa stalo s tým, čo bol posadnutý zlým duchom, a so sviňami. A začali ho prosiť, aby odišiel z ich kraja.

Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, ktorého predtým trápil zlý duch, aby smel zostať s ním. On mu to nedovolil, ale mu povedal: „Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval.“ On odišiel a začal v Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali. (Mk 5, 1-20 )

Podcast:

Zamyslenie:

Práve sme si vypočuli úryvok evanjelia, ktorý môže u niekoho vyvolať úsmev na perách. Predstaviť si stádo asi dvetisíc ošípaných ako sa rúti z útesu do jazera, ponúka trochu úsmevný pohľad. Pravdou však je, že pastieri nemali z toho, čo sa stalo, žiadnu zábavu, naopak; boli veľmi nahnevaní a prosili Ježiša, aby odišiel z ich kraja.

Aj podľa dnešného myslenia mnohých sa to zdá byť veľkou finančnou stratou. Ako mohol Ježiš niečo také urobiť? Musíme si však uvedomiť, že tento text bol napísaný v židovskom kontexte, kde sa ošípané považovali za nečisté a bolo potrebné sa im za každú cenu vyhnúť. Lepšie miesto, kam by zlí duchovia mali vojsť, si ani len  nemožno predstaviť! Pre Židov bolo zbavenie sa ošípaných skôr znakom očistenia a možnosti začať nový život.  

Uzdravený muž požiadal Ježiša, aby mohol ísť za ním.  Ježiš mu však hovorí: „Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval.“  A on tak urobil a začal všade ohlasovať, aké veľké veci mu Ježiš urobil.  V skutočnosti išlo o iný druh nasledovania a to je posolstvo, ktoré môže počuť každý z nás.

Niektorí z nás si myslia, že nasledovať Ježiša znamená tráviť veľa času “s ním“ pri náboženských aktivitách alebo stať sa kňazom či rehoľníkom. Pre väčšinu z nás sa však naše povolanie nasledovať Ježiša odohráva práve tam, kde sme. Práve tam sa musíme s ostatnými podeliť o našu skúsenosť; o to ako poznávame Ježiša, ako s ním žijeme a ako nás miluje.

Aplikácia:

  • Nepozerám na ľudí len cez optiku peňazí a zisku, ktorý z nich môžem mať, či prípadnej straty, keď im pomôžem? Viem vidieť najskôr človeka, jeho dôstojnosť a potreby?
  • Už som sa s niekým podelil o to, ako prežívam svoj vzťah s Ježišom? Či už pri stretnutí v malých skupinkách alebo v osobnom rozhovore s priateľom? S kým by som sa o to mohol podeliť dnes?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie