Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 7. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ale táto viera, ktorá dokáže hory prenášať, je predovšetkým darom od Boha.

Evanjelium:

„Keď Ježiš a traja učeníci zostúpili z vrchu a prišli k učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa s nimi hádajú. A všetok ľud, len čo ho zazrel, užasol. Bežali k nemu a pozdravovali ho. On sa ich opýtal: „O čom sa s nimi hádate?“ Jeden zo zástupu mu odpovedal: „Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, posadnutého nemým duchom. Kdekoľvek ho schytí, zhodí ho, idú mu peny, škrípe zubami a chradne. Povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli.“ On im povedal: „Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho ku mne!“ I priviedli ho k nemu. Len čo ho duch zbadal, zalomcoval chlapcom, ten sa zrútil na zem, zvíjal sa a išli mu peny. Ježiš sa opýtal jeho otca: „Odkedy sa mu to stáva?“ On odpovedal: „Od detstva. A často ho vrhol aj do ohňa a do vody, aby ho zahubil. Ale ak niečo môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!“ Ježiš mu povedal: „,Ak môžeš?!‘. Všetko je možné tomu, kto verí.“ A chlapcov otec hneď vykríkol: „Verím. Pomôž mojej nevere!“ Keď Ježiš videl, že sa zbieha zástup, pohrozil nečistému duchu: „Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy doň nevchádzaj!“ Ten vykríkol, mocne ním zalomcoval a vyšiel. Chlapec ostal ako mŕtvy, takže mnohí vraveli: „Zomrel.“ Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a on vstal. Keď potom vošiel do domu a boli sami, učeníci sa ho spýtali: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ On im povedal: „Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou.“Mk 9,14-29

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes počujeme opäť o tom, ako k Pánovi pristupujú ľudia a zároveň sme svedkami jeho starostlivosti o tých, ktorí ho potrebujú. On je vždy vnímavý k ich potrebám a je ochotný ich vypočuť. Počuje slová otca chorého chlapca: „Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, posadnutého nemým duchom. Kdekoľvek ho schytí, zhodí ho, idú mu peny, škrípe zubami a chradne. Povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli.“

Je hrozné, čo všetko dokáže diabol – tvor bez lásky – i preto sa naozaj denne musíme modliť slová modlitby Otče náš – „ale zbav nás zlého“. Je ťažké pochopiť tých, ktorí aj dnes tvrdia, že diabol neexistuje, alebo ešte horšie, tých, ktorí sa mu poddávajú. Nemali by sme sa zahrávať s ohňom – je to riskantné.

Povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli.“ – i tieto slová Pán počuje a bolí ho nedostatok viery jeho učeníkov. Cítil nedostatok viery u učeníkov a tak pozýva ich i nás k modlitbe, pretože „Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou.“

Modlitba je „intímny“ dialóg s Bohom. Ján Pavol II. povedal, že „Modlitba pozýva vždy k istému druhu ústrania s Kristom. Duch Svätý pôsobí práve v takomto „ústraní“.“ A len v takejto intímnej atmosfére ústrania môžeme praktizovať priateľskú vernosť Ježišovi, ktorá zvyšuje našu dôveru v neho – teda našu vieru.

Ale táto viera, ktorá dokáže hory prenášať a vyháňa zlých duchov, je predovšetkým darom od Boha. Naša modlitba nás v každom prípade pripravuje na prijatie tohto daru. O tento dar však musíme prosiť – v modlitbe.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie