Zamyslenie na pondelok po 1. adventnej nedeli v Roku Božieho slova

Zamyslenie na pondelok po 1. adventnej nedeli v Roku Božieho slova

V dnešnej evanjeliovej stati máme možnosť spoznať neuveriteľne pokorného človeka, ktorý mal takú silnú vieru, že s ňou dokázal udiviť aj samotného Ježiša.

Je ním stotník, ktorý dokázal prosiť o uzdravenie svojho chorého sluhu. Rímsky stotník mal pod sebou celú divíziu vojakov, ktorí mu boli oddaní. Nebolo zvykom, aby Riman s postavením ako on, chodil prosiť Izraelitu o pomoc. Mohol poslať svojich vojakov s odkazom pre Ježiša. No pokladal za dôležité ísť s touto naliehavou prosbou osobne. Ježišova odpoveď je: „Prídem.“ Rozmýšľam, či s takou vierou dokážem prosiť za svojho manžela, syna, dcéru, otca či matku. Každý deň mám možnosť prichádzať za Ježišom a predkladať mu svoje každodenné radosti či starosti. Ježiš mi vždy s láskou odpovedá:  „Prídem.“

Aplikácia:

  1. Dokážem byť citlivý na potreby druhých a s pokorou prosiť za ich dobro?
  2. Nevnímam Boha ako automat na mince, kde po vhodení prosby sa mi želanie automaticky splní?

Magdaléna, vydatá, materská dovolenka, 33rokov