Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Čítanie zo sv. evanjelia podľa Jána

Učeníci povedali Ježišovi: „Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa dakto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha.“ Ježiš im odvetil: „Teraz veríte? Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý svojou stranou, a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16, 29 – 33)

Zamyslenie:

V dnešnej dobe môžeme mávať vnútorný pocit, že viera v Krista vo svete slabne. Mnohé prúdy dnešnej doby sú namierené proti nášmu odhodlaniu a odvahe, postaviť svoj život v celistvosti na Evanjeliu. Konzumný spôsob života, kapitalizmus, senzualizmus a materializmus, toto všetko je dnes veľmi v móde a zároveň proti akejkoľvek požiadavke, ktorá môže zodpovedať evanjeliovým hodnotám. Napriek tomu táto kombinácia hodnôt a životných spôsobov nezabezpečuje ani našu osobnú plnosť, ani náš pokoj; v skutočnosti to skôr prináša hlboký pocit nepohodlia a nepokoja. Nie je to práve vďaka týmto okolnostiam, že dnes vidíme na verejnosti veľa ľudí nahnevaných, zamyslených a zahľadených iba do seba, trápiacich sa pre dosť nejasnú budúcnosť, niekedy pravdepodobne aj preto, že sa zaručili splácať drahé auto, byt, dovolenku či niečo podobné čo si v skutočnosti jednoducho nemôžu dovoliť?

Dnešné Ježišove slová nás povzbudzujú k dôvere: „Dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16, 33), čo znamená, že svojím utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním dosiahol večný život, život, ktorý nemôže nič zastaviť, bezhraničný život, pretože prekonal všetky hranice a všetky ťažkosti.

Aj my, ako Kristovi bojovníci, môžeme prekonávať tieto ťažkosti, ako to urobil On, i napriek tomu, že možno budeme musieť prechádzať celým svojím životom mnohými vlastnými úmrtiami a vzkrieseniami, ktoré sme nikdy nechceli, ale určite ich predpokladá samotné veľkonočné Kristovo tajomstvo. Takéto „úmrtia“ môžu byť napr. strata priateľa, rozchod s milovanou osobou, zlyhanie projektu alebo vlastné obmedzenia, ktoré na nás kladie naša ľudská slabosť … „Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.“ (Rim 8, 37). Buďme svedkami Božej lásky, pretože On nám „urobil veľké veci“ (Lk 1, 49) a dáva nám pomoc pri prekonávaní všetkých ťažkostí, dokonca aj smrti, pretože Kristus nám zosiela Ducha Svätého.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie