Zamyslenie na pondelok / spomienka svätých Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov

Zamyslenie na pondelok / spomienka svätých Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov

V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam človek, ktorý mal vyschnutú pravú ruku. A zákonníci s farizejmi naň striehli, či v sobotu uzdraví, aby ho mali z čoho obžalovať. Ale on poznal ich myšlienky. Preto povedal človekovi, čo mal vyschnutú ruku: „Vstaň a postav sa do prostriedku!“ On vstal a postavil sa. A tamtým Ježiš povedal: „Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život, alebo zničiť?“ Popozeral sa po všetkých a povedal mu: „Vystri ruku!“ On to urobil a ruka mu ozdravela. Ale oni, plní nerozumu, radili sa, čo urobiť s Ježišom.

Lk 6, 6-11

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu, ktoré sme práve počuli, nám   Ježiš predstavuje príklad slobody, o ktorej sa v dnešnom svete toľko hovorí a polemizuje. Pohľad sveta je ale odlišný od Ježišovho chápania. Kristova sloboda je úplne spojená s Božou voľou. Preto na inom mieste, v Jánovom evanjeliu, hovorí:  „Veru, veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn.“ (Jn 5,19). A Nebeský Otec vždy koná z lásky.

Láska sa nedá vnucovať, ale čo je zaujímavé, núti nás konať. Ťahá nás k sebe a do veľkej miery nás navracia k životu. Ježišov príkaz z dnešného evanjelia: „Vstaň a postav sa do prostriedku!“ (Lk 6,8) má živú silu toho, kto miluje a reaguje na Slovo. A posledná časť jeho príkazu: „Vystri ruku!“ (Lk 6,10), poukazuje na zázrak; definitívne obnovuje život a silu toho, čo bolo bezmocné a mŕtve. „Zachrániť“ znamená vytiahnuť zo smrti. Ježiš týmto uzdravením v tomto človeku zachraňuje všetko, čo bolo mŕtve, a to je jasný znak Božej otcovskej lásky k jeho stvoreniu. Na tomto chorom človeku robí Ježiš iba to, čo videl u svojho Otca: robí z neho nové stvorenie. Dáva nám nový zákon, ktorý víťazí, ktorý je zákonom pôsobiacej lásky, a nie zákonom „spiacej“ nelásky.  

Preto spojene vyššie spomenutých pojmov, lásky a slobody, sú pre nás dnes odpoveďou. Spojil ich Ježíš. Dnes už to, čo povedal svätý Augustín: „Miluj a rob, ako chceš“, je úplne platné. Znamená to, naučiť sa úplne stotožniť s Kristom, našim Spasiteľom.

Aplikácia:

  • Ako ja preukazujem lásku svoji bratom a sestrám?  
  • Snažím sa svoj život zjednotiť s Ježišovým životom?  

Zamyslenie v audio podobe:





Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie