Zamyslenia

Zamyslenie na pondelok / spomienka svätých Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov

Zamyslenie na pondelok / spomienka svätých Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov

V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam človek, ktorý mal vyschnutú pravú ruku. A zákonníci s farizejmi naň striehli, či v sobotu uzdraví, aby ho mali z čoho obžalovať. Ale on poznal ich myšlienky. Preto povedal človekovi, čo mal vyschnutú ruku: „Vstaň a postav sa do prostriedku!“ On vstal a postavil sa. A tamtým Ježiš povedal: „Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život, alebo zničiť?“ Popozeral sa po všetkých a povedal mu: „Vystri ruku!“ On to urobil a ruka mu ozdravela. Ale oni, plní nerozumu, radili sa, čo urobiť s Ježišom.

Lk 6, 6-11

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu, ktoré sme práve počuli, nám   Ježiš predstavuje príklad slobody, o ktorej sa v dnešnom svete toľko hovorí a polemizuje. Pohľad sveta je ale odlišný od Ježišovho chápania. Kristova sloboda je úplne spojená s Božou voľou. Preto na inom mieste, v Jánovom evanjeliu, hovorí:  „Veru, veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn.“ (Jn 5,19). A Nebeský Otec vždy koná z lásky.

Láska sa nedá vnucovať, ale čo je zaujímavé, núti nás konať. Ťahá nás k sebe a do veľkej miery nás navracia k životu. Ježišov príkaz z dnešného evanjelia: „Vstaň a postav sa do prostriedku!“ (Lk 6,8) má živú silu toho, kto miluje a reaguje na Slovo. A posledná časť jeho príkazu: „Vystri ruku!“ (Lk 6,10), poukazuje na zázrak; definitívne obnovuje život a silu toho, čo bolo bezmocné a mŕtve. „Zachrániť“ znamená vytiahnuť zo smrti. Ježiš týmto uzdravením v tomto človeku zachraňuje všetko, čo bolo mŕtve, a to je jasný znak Božej otcovskej lásky k jeho stvoreniu. Na tomto chorom človeku robí Ježiš iba to, čo videl u svojho Otca: robí z neho nové stvorenie. Dáva nám nový zákon, ktorý víťazí, ktorý je zákonom pôsobiacej lásky, a nie zákonom „spiacej“ nelásky.  

Preto spojene vyššie spomenutých pojmov, lásky a slobody, sú pre nás dnes odpoveďou. Spojil ich Ježíš. Dnes už to, čo povedal svätý Augustín: „Miluj a rob, ako chceš“, je úplne platné. Znamená to, naučiť sa úplne stotožniť s Kristom, našim Spasiteľom.

Aplikácia:

  • Ako ja preukazujem lásku svoji bratom a sestrám?  
  • Snažím sa svoj život zjednotiť s Ježišovým životom?  

Zamyslenie v audio podobe:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie