Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA PONDELOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA

Evanjelium:

Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali. Ježiš povedal: „Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“ Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša.“ Jn 12,1-11

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nám môže poukázať, ako sa niekedy dívame smerom k Bohu. Judáš kritizuje Máriu za to, že pomazala Ježišovi nohy „Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?

To, čo povedal Judáš, nedávalo zmysel. Je príliš ľahké kritizovať to, čo môžu robiť iní, aj keď nemali žiadne skryté úmysly, ako to bolo v prípade Judáša.

Nech je náš protest, kritika, akýkoľvek, musí byť aktom zodpovednosti. Pri našom proteste sa musíme pýtať sami seba, ako by sme to urobili? Ako by sme to vedeli urobiť lepšie? A vôbec, urobili by sme niečo také i my? Inak môže byť naša kritika – ako je to vlastne v tomto prípade – sťažnosťou, ktorú tí, čo nič nerobia používajú len na to, aby iných očiernili, zhodili a odvrátili tak pozornosť od seba a svojej lenivosť, či svojho strachu.

Mária pomazáva Ježišove nohy a utiera si ich vlasmi, pretože je skutočne presvedčená, že to musí urobiť. Jej správanie možno kvalifikovať ako skvostnú veľkodušnosť: „Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja.

Je to skutok lásky, ktorý je len ťažko pochopiteľný pre toho, ktorý s ním nie je stotožnený.

Avšak, práve v tejto chvíli si Mária uvedomila to, čo o stáročia neskôr napísal svätý Augustín: „Možno práve toto v tomto svete „nohy“ nášho Pána, stále potrebujú. Veď o kom inom ako o svojich údoch povedal: „Čokoľvek urobíte jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ To, čo je potrebné, to konajte.“

Judášova sťažnosť nemá nijaký úžitok a viedla ho len k zrade. Máriin čin ju viedol k tomu, aby ešte viac milovala svojho Pána, a v dôsledku toho, aby viac milovala všetky Kristove „nohy“, ktoré sú na tomto svete.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie