Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

Čítanie zo sv. evanjelia podľa Jána

Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali. Ježiš povedal: „Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“ Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša. (Jn 12, 1 – 11)

Evanjelium:

V dnešnom
evanjeliu sme počuli ako Judáš kritizuje Máriu za pomazanie Ježišových nôh: „Prečo
nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ (Jn 12,
4 – 5). Je však príliš ľahké kritizovať, čo by mali radšej robiť tí druhí, ikeď
nemajú žiadne skryté úmysly, ako to bolo v prípade Judáša.

Nech už je naša námietka
akákoľvek, musí byť aktom zodpovednosti: s našou námietkou si musíme položiť
otázku, ako to urobím najlepšie, a nie čo by som bol pre to ochotný urobiť
aby to bolo najlepšie. V opačnom prípade môže byť naša námietka – ako je to v
skutočnosti aj v tomto prípade – iba jednoduchá sťažnosť pred tými, ktorí sa snažia
veci robiť čo najlepšie.

Mária pomazala
Ježišove nohy a poutierala ich svojimi vlasmi, pretože bola pevne presvedčená,
že to musí urobiť. Jej správanie možno charakterizovať hlbokou veľkodušnosťou: „Mária
vzala libru pravého vzácneho nardového oleja“ (Jn 12, 3). Je to akt lásky, a
ako každý akt lásky je ťažko pochopiteľný pre tých, ktorí ho nezdieľajú. Myslím
si, že od tejto chvíle si Mária uvedomila to, čo o pár storočí neskôr napíše
svätý Augustín: „Zaiste aj v dnešnom svete potrebujú nohy Pána Ježiš našu
pozornosť. Komu ak nie jeho učeníkom hovorí: ‚ Čokoľvek ste urobili jednému z
týchto mojich najmenších, mne ste urobili. Miniete to, čo nepotrebujete, ale
urobili ste to, čo je dobré pre moje nohy“.

Judášova sťažnosť nemala žiadnu užitočnosť a priviedla ho iba k zrade. Máriin skutok ju priviedol k tomu, aby ešte viac milovala svojho Pána a v dôsledku toho viac milovala všetky „Kristove nohy“ na tomto svete.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie