Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠIESTY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA ŠIESTY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

„Žila vtedy prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami.
Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.
A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.
Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.“
Lk 2, 36-40

Zamyslenie:

V dnešnom
Evanjeliu sme počuli, ako Jozef a Mária slávia v chráme obrady
predstavenia prvorodeného dieťaťa – malého Ježiša. Mária a Jozef dodržiavajú,
čo hovorí zákon, pretože dodržať, čo chce Boh, je znakom vernosti a lásky k Nemu.

Od
momentu, ako sa im narodil ich Syn – a Boží Syn -, zažili Jozef a Mária
prekvapenie za prekvapením: pastieri, traja mudrci, anjeli …

A nie len vonkajšie mimoriadne
udalosti, ale aj vnútorné, v srdciach ľudí, ktorí mali nejaký kontakt s Dieťaťom
Ježišom.

Dnes
sa Ježiš ukazuje Anne, starej vdove, ktorá sa v istom okamihu rozhodla
celý svoj život venovať Pánovi pôstom a modlitbou. Isto neurobíme chybu, ak
povieme, že táto žena bola jednou z „múdrych panien“ v podobenstva.
(porov. Mt 25,1-13) Vždy verne bdela nad tým, čo sa pre ňu javí ako Božia vôľa
a keď príde správny okamih, Pán ju nájde pripravenú. Chlapec, dieťa, ju plne
odmeňuje za všetok čas, ktorý zasvätila a obetovala Pánovi. Mohli by sme
sa jej opýtať, či hodiny modlitby, pôstu a obety stáli za to.

V
texte čítame, že Anna „velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali
vykúpenie Jeruzalema.
“ (Lk
2,38) Jej radosť sa mení na odhodlané ohlasovanie: je to príčina a následok.

Ježiš, vtelený Boh, žije rodinný život v Nazarete, podobný životu v ostatných rodinách: rastie, pracuje, učí sa, pýta sa, hrá sa … Je to „svätá a každodenná rutina“, kde duše ľudí silnejú takmer bez toho, aby si to uvedomovali. Aké dôležité sú maličkosti každého dňa!

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie