Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Evanjelium:

Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená.“ A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia, koho prebodli.“ (Jn 19, 31-37)

Zamyslenie:

Dnes máme pred očami – alebo ešte lepšie pred vnútornými očami, osvietenými vierou – postavu Krista, ktorý práve zomrel na kríži a ktorého bok prebodla stotníková kopija. “Hneď vyšla krv a voda” (Jn 19,34). Aký strastiplný, ale zároveň výrečný pohľad! Nie je tu ani najmenší priestor na pochybnosti: Ježiš je stopercentne mŕtvy. Ba čo viac, tá záhadná “voda”, ktorá by z normálneho zdravého tela nevytiekla, by podľa modernej medicíny naznačovala, že Kristus zomrel na infarkt alebo na niečo, čo by sa dalo označiť dokonca ako prasknutie srdca. Iba v týchto prípadoch dochádza k oddeleniu séra a červených krviniek. To by vysvetľovalo anomáliu “krvi a vody”.

Kristus teda skutočne zomrel a zomrel kvôli našim hriechom, kvôli tomu, po čom túžil s najväčšou naliehavosťou, po odpustení našich hriechov. “Svojou smrťou som porazil smrť a povýšil som človeka do nebeskej vznešenosti” (Meliton zo Sard). Boh, ktorý dodržal svoj sľub, že vzkriesi svojho Syna z mŕtvych, dodrží aj svoj druhý sľub: vzkriesi aj nás z mŕtvych a posadí nás po svojej pravici. Vyžaduje od nás minimálnu podmienku: veriť v neho a nechať sa ním zachrániť. Boh sa nikdy nikomu nevnucuje. Plne rešpektuje ľudskú slobodu.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie