Zamyslenia

Zamyslenie na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Zamyslenie na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Ježišov otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

Lk 2, 33-35

Zamyslenie:

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky slovenského národa, slávnosť Božej matky, ktorá počula z ústach starého Simeona slová: „A tvoju vlastnú dušu prebodne meč“ (Lk 2,35). Z kontextu, ktoré zahŕňa tieto Simeonové slová môžeme povedať, že toto vyhlásenie sa netýka iba umučenia je syna Ježiša Krista, ale aj jeho misijného diela, ktoré rozprúdi rozdelenie izraelského ľudu, a teda bolestný zármutok v Máriinom srdci. Počas celého Ježišovho verejného života bude Panna Mária prežívať veľké utrpenie, keď uvidí, ako veľrada a Pilát Ježišovi vyčítajú jeho skutky a odsúdia ho na smrť.

Ako ostatní Ježišovi učeníci aj
Panna Mária sa musí naučiť zasadiť svoje rodinné vzťahy do úplne iného
kontextu. Musí tiež opustiť svojho Syna kvôli evanjeliu (porov. Mt 19, 29) a
musí sa naučiť nehodnotiť Krista za jeho účinkovanie, za jeho telesné
prebývanie, napriek tomu, že je telom z jej tela. Aj ona má ukrižovať svoje
telo (porov. Gal 5,24), aby sa mohla premeniť na obraz Ježiša Krista. Ale
najvyšším vrcholom jej utrpenia, teda moment, kedy najhlbšie prežíva kríž, je
Ježišovo ukrižovanie a smrť.

Mária je tiež vo svojej bolesti
vzorom vytrvalosti evanjeliovej náuky a zdieľaním Kristovho utrpenia
prostredníctvom svojej trpezlivosti (porov. Regula sv. Benedikta, Prológ 50).
Robila to po celý svoj život a predovšetkým na Kalvárii. Tam sa stáva
prototypom a vzorom pre všetkých kresťanov. Pretože bola tak úzko spojená s
Kristovou smrťou, je spojená potom aj s jeho zmŕtvychvstaním (porov. Rim 6,5). Mária
nás predchádza a pomáha nám nasledovať Krista na našej ceste viery. A Duch
Svätý nás vedie k tomu, aby sme sa s ňou nebáli podelili o toto veľké
dobrodružstvo.

Aplikácia:

  • Patrím Kristovi Ježišovi, ukrižoval som s ním svoje telo s vášňami a žiadosťami? (porov. Gal 5,24)
  • Zverujem Panne Márii svoj životný príbeh?  

Zamyslenie v audio podobe:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie