Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 14. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim apoštolom: Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána. Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich?! Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 10,24-33)

Zamyslenie:

Dnes nás evanjelium pozýva zamyslieť sa nad vzťahom medzi žiakom a učiteľom: “Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána” (Mt 10, 24). Medzi nami sa však stáva, že žiak môže vyniknúť nad učiteľom, ktorý ho naučil základy daného predmetu. Tak to bolo napríklad v prípade talianskeho renesančného maliara Giotta, ktorý prekonal svojho učiteľa Cimbaua. Kľúč k najvyššej múdrosti sa však nachádza len v rukách Boho-človeka, Ježiša Krista. Od neho ju môžeme čerpať a osvojiť si ju podľa miery našich schopností;  niekto viac, niekto menej. Tak je to napr. v prípade veľkého teológa svätého Tomáša Akvinského v porovnaní s chlapcom, ktorý sa pripravuje na prvé sväté prijímanie. Môžeme túto prijatú múdrosť nejako kozmeticky ozdobiť štýlom našej reči, peknými slovami, ale to nikdy nebude čosi podstatné, čo by mohlo nejako obohatiť či rozšíriť vnútornú hodnotu učenia. A na druhej strane je aj šanca, že môžeme túto múdrosť sfalšovať a upadnúť do nejakej herézy.

Musíme si dávať pozor, aby sme neskúšali rôzne zmesi „múdrosti a učenia“, poza učenie Cirkvi, ktoré nás môžu len zmiasť. Svätý Augustín hovorí: „Musíme sa postiť od jedla, ale ešte viac by sme sa mali postiť od omylov“. Myslel tým ani nie tak na to, aby sme sa nikdy nepomýlili, ale aby sme sa pridŕžali učenia Cirkvi a vyhýbali sa učeniam – možno dnes ezoterike a smerom, ktoré sľubujú rôzne zážitky, ale nemajú s Kristovou múdrosťou nič spoločné.   

Dnešné evanjelium nám však aj pripomína, že žiak môže byť aj nepochopený, vysmiaty či prenasledovaný len preto, že sa hlási ku Kristovi. Ježišov život bol nepretržitou službou pravde. Ak jeho nazvali “Belzebulom”, nemôžeme byť prekvapení, ak aj nás kresťanov označia niektorí v diskusiách o kultúrnych a náboženských hodnotách za spiatočníkov zo stredoveku. Naša vernosť Kristovi – Učiteľovi skrýva v sebe však tú najväčšiu odmenu: Ježiš nám prisľúbil: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 10, 32).

Aplikácia:

  • V ktorej oblasti života je Ježiš mojím učiteľom?
  • Som pripravený brániť svoju vieru v Krista a morálne učenie Cirkvi aj za cenu toho, že ma vysmejú? Alebo mi v tom niečo bráni?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie