Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 2. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Čítanie zo sv. evanjelia podľa Marka

Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“ (Mk 3, 20 – 21)

Zamyslenie:

Práve sme počuli reakciu Ježišových príbuzných „Pomiatol sa.“ (Mk 3, 21). Zdá sa, že naozaj platí to staré, známe príslovie: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“ (Mt 13, 57). Nám je však jasné, že to neplatí o Márii, Ježišovej matke, pretože ona od začiatku až do poslednej chvíle – i vtedy keď bola pod krížom – vždy si zachovala svoju neochvejnú vieru a dôveru voči svojmu Synovi.

Ale, čo my? Ruku na srdce! Koľkí spomedzi našich
susedov alebo tých, ktorí sú nám najbližšie, skutočne zapaľujú naše životy …
a čo my …? Nemusíme ísť ďaleko: uvažujme o Svätom Otcovi sv. Jánovi Pavlovi
II.: Koľko ľudí ho nasledovalo a …, koľkí ho neváhali obviniť z toho, že je
„tvrdohlavý starý človek“, žiarlivý na svoju „moc“? Nedržíme ešte tak náhodou
po dvetisíc rokoch Ježiša ukrižovaného na kríži, pre našu spásu, zatiaľ čo my
prizerajúci sa neustále hovoríme „zostúp z kríža, aby sme videli a uverili“
(porov. Mk 15, 32)?

Pozrime sa na to inak! Ak sa skutočne stotožníme s
Kristom, naša prítomnosť nebude neutrálna pre tých, ktorí sú s nami v interakcii
či už z dôvodu príbuzenstva, práce atď. Určite, sa niektorí budú v našej
prítomnosti cítiť nepríjemne, ich svedomie zrazu ožije. Môžeme si byť istí: „Ak mňa
prenasledovali, budú prenasledovať aj vás …“ (Jn
15, 20). Svojim výsmechom sa pokúsia zakryť svoje obavy; svojím mávnutím ruky
len slabo obránia svoju „lenivosť“.

Koľkokrát sme my, katolíci, obviňovaní z „preháňania“?
Musíme si stáť za tým, že vôbec nepreháňame. Lebo ako sa dá „preháňať“
s láskou?. Je pravdou, že sme „radikálni“, pretože láska je presne taká:
alebo miluješ alebo nemiluješ, totálne alebo vôbec, alebo láska zabíja moje „ja“
alebo „ja“ zabíjam lásku.

Preto Svätý Otec hovoril o „evanjeliovom radikalizme“ a „nebáť sa“: „Ak ide o Božie Kráľovstvo nemáme čas pozerať sa dozadu a tým menej nechať sa unášať lenivosťou.“ (sv. Ján Pavla II).

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie