Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 26. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 26. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“ On im povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“ V tej hodine Ježiš zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.

Lk 10, 17-24

Zamyslenie:

Dnes nám evanjelista Lukáš hovorí, čo vedie Ježiša k tomu, aby velebil svojho Otca za dary, ktoré dáva ľuďom. Teší sa, že Boh sa zjavil svoju veľkosť práve tým, ktorí majú jednoduché srdce a sú maličkými v Božom Kráľovstve. Ježiš sa teší, pretože vníma to, ako prijímajú, chápu a praktizujú to, čo im prostredníctvom Neho hovorí Boh. Pri iných príležitostiach, keď Ježiš vedie dôverný dialóg so svojím Otcom, velebí ho aj za to, že vyslyšal jeho modlitby. Ježiš chváli aj malomocného Samaritána, ktorý sa uzdravil – spolu s ďalšími deviatimi – ale ako jediný sa vrátil, a mocným hlasom oslavoval Boha a ďakoval za uzdravenie.

Svätý Augustín píše: «Čo lepšie
môžeme nosiť vo svojom srdci, povedať ústami či napísať perom ako slová  „Vďaka Bohu“? Nie je nič, čo by sa dalo
povedať tak stručne, ani počúvať s väčšou radosťou ako práve tieto slová.» To
je to, čo vždy robíme či k Bohu, alebo smerom k blýžnym. Ďakujme za dary, o
ktorých možno ani sami nevieme, ako to kedysi napísal svätý Josemaría Escriva.
Prejavujme vďačnosť voči našim rodičom, priateľom, učiteľom… Voči všetkým,
ktorí nám môžu pomôcť, môžu nás povzbudiť, môžu nám poslúžiť. A logicky,
prejavujme vďačnosť aj za našu Matku Cirkev.

Vďačnosť nie je veľmi „zaužívaná“ alebo praktizovaná cnosť, a napriek tomu je jednou z najpríjemnejších na experimentovanie. Musíme však pripustiť, že nie je ľahké žiť vo vedomí vďačnosti. Svätá Terézia tvrdila: „Mám také vďačné srdce, žeby som mohla byť podplatená sardinkou“. Vďačnosť vždy patrila k správaniu sa svätých. Robili to tromi rôznymi spôsobmi, tými, aké nám zdôrazňuje aj svätý Tomáš Akvinský:

1.) prostredníctvom vlastného vedomia o prijatých výhodách;

2.) vonkajšou chválou Boha slovami;

3.) tým, že sa pokúsili odplatiť svojím dobrodincom za ich dobré skutky, v závislosti od ich vlastných schopností.

Aplikácia:

  • Ďakujem Bohu za dary, ktoré dostávam?
  • Viem poďakovať svojim blížným?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie