Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 30. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo: „Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: ‚Uvoľni miesto tomuto.‘ Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: ‚Priateľu, postúp vyššie!‘ Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Lk 14, 1. 7-11

Zamyslenie:

Všimli ste si začiatok dnešného evanjelia? „Ježiš vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni (farizeji) ho pozorovali.“ (Lk 14,1). Je zaujímavé všimnúť si, o aké pozorovanie tu ide!

Pozorovanie či sledovanie niekoho, podobne ako každá iná vnútorná či vonkajšia činnosť, sa podstatne odlišuje v závislosti od motivácie, od úmyslu, s ktorým to robíme. Pozorovanie závisí teda od vnútorných pohnútok; od toho, čo sa deje v srdci pozorovateľa. Farizeji – ako sa uvádza na iných miestach evanjelia – neustále pozorovali Ježiša, ale s úmyslom, aby ho mohli obviniť z niečoho nesprávneho. Keď Ježiš niekoho pozoruje, tak s iným úmyslom: aby pomohol, urobil dobre, poučil či poradil. Takúto radu do života dáva aj dnes, keď hovorí: „Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto“ (Lk 13,8).

Ježiš je v tomto
veľmi slobodný, nehľadí na to, aby si získal úctu či slávu u ľudí. Nemyslí
na svoju oslavu, ale ide mu len o slávu svojho Otca. Nemyslí na seba, ale
na druhého. Celý Ježišov život je zjavením toho, kto a aký je Boh: „Boh je
láska“.

To je dôvod, prečo Ježiš a jeho život je naplnením, „stelesnením“ toho, čo sám učí. Sv. Pavol to vyjadruje slovami: „…zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno…“ (Flp 2,7-9).

Ježiš Kristus je náš učiteľ v slovách i skutkoch. Nosíme jeho meno – sme kresťania. Preto ho chceme nasledovať a byť jeho učeníkmi. Podarí sa nám to však iba vtedy, ak budeme v srdci zmýšľať tak, ako zmýšľal on, ak budeme mať v srdci jeho Ducha, Ducha lásky. Snažme sa preto, aby sme sa naplno otvorili jeho Duchu a nechali ho, aby sa nás zmocnil, viedol a posväcoval nás.

Robme to však
bez namýšľania si, že takto budeme „čosi viac ako iní“. Nech nám nejde o nás,
ale o Pána, o lásku k nemu. Ktosi to vyjadril takto: „(Bože) aj keby
neexistovalo nebo, aj tak by som ťa miloval. Aj keby neexistovalo peklo, aj tak
by som mal bázeň pred tebou. Jednoducho ťa chcem milovať pre teba samého.“
Nechajme sa aj my niesť láskou.

Aplikácia:

  • Nevšímam si iných len preto, aby som odhalil ich chyby a mohol sa tváriť, že som lepší ako oni?
  • Dnes si môžem viackrát opakovať vzdych: „Srdce Ježišovo, horiace láskou k nám, zapáľ naše srdce láskou k Tebe.“

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie