Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 32. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: ‚Obráň ma pred mojím protivníkom.‘ Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: ‚Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári.‘“ A Pán povedal: „Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18,1-8)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, keď sa blížia posledné dni liturgického roka, nás Ježiš nabáda, aby sme sa modlili, aby sme sa otvorili Bohu. Môžeme myslieť ako rodičia, ktorí každý deň očakávajú od svojich synov slová, ktorými im prejavujú svoju lásku.

Boh, ktorý je naším Otcom, tiež očakáva tieto slová. Ježiš to v evanjeliu hovorí dosť často a my vieme, že hovoriť s Bohom znamená modliť sa. Naša modlitba je hlasom viery, našej viery v neho, tiež našej dôvery, a bolo by skvelé, keby bola vždy prejavom našej lásky.

Lukáš hovorí, že „Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať …“ Vieme, že sa môžeme modliť tak, že chválime nášho Pána, ďakujeme mu, či uznávame svoju ľudskú slabosť (teda hriech) a prosíme o Božie milosrdenstvo. Ale pravdou je i to, že väčšinou žiadame o nejakú milosť alebo priazeň, či ochranu. A aj keď hneď nedostaneme to, o čo prosíme, už len samotný fakt, že sa môžeme obrátiť na Boha, vysvetliť mu svoj smútok, či svoje starosti, bude znamenať, že sme niečo dosiahli.

A určite – aj keď nie hneď, ale nakoniec – dostaneme odpoveď, pretože „A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý?“

V súvislosti s týmto evanjeliovým podobenstvom svätý Ján Klimak hovorí: „Ten sudca, ktorý sa nebál Boha, nakoniec ustúpil naliehaniu vdovy, keďže neprestala prichádzať, vyčerpala ho. Boh vykoná spravodlivosť. Božský obchodník bude určite vedieť správne obchodovať s naším dobrým tovarom, s láskyplnou starostlivosťou nám dá k dispozícii svoj veľký tovar a pohotovo vypočuje naše modlitby.“ Vytrvalosť v modlitbe, dôvera v Boha. Tertulián povedal: „Modlitba je jediná vec, ktorá môže premôcť Boha.“

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

 • „Zradca vie, že už stratil tú dušu, ktorá vytrvá v modlitbe.“ (sv. Terézia od Ježiša)
 • „Stvorenie bolo stvorené ako priestor pre modlitbu. Stvorenie je tu preto, aby sme sa klaňali
  Bohu. Svätý Benedikt vo svojej regule povedal: “Nič nech nemá prednosť pred Božím dielom.“
  (pápež Benedikt XVI.)
 • „Najčastejším a najskrytejším pokušením je náš nedostatok viery. Menej sa prejavuje zjavnou
  neverou než faktickým uprednostňovaním niečoho iného. Keď sa začneme modliť, ako
  prvoradé sa nám predstavia tisíce prác alebo starostí, ktoré sa zdajú naliehavé. Je to znova
  chvíľa pravdy pre srdce a pre jeho uprednostňujúcu lásku. Niekedy sa obraciame na Pána ako
  na posledné útočisko. Ale skutočne tomu veríme? Inokedy si berieme Pána za spojenca,
  lenže srdce zostáva ešte domýšľavé. V každom prípade náš nedostatok viery dáva najavo, že
  ešte nemáme dispozíciu pokorného srdca: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť“.“ (KKC 2732)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie