Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 32. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: ‚Obráň ma pred mojím protivníkom.‘ Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: ‚Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári.‘“ A Pán povedal: „Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“
Lk 18, 1-8

Zamyslenie:

Dnes, keď sa
blížia posledné dni liturgického roka, Ježiš nás nabáda, aby sme sa modlili, teda
aby sme sa otvorili Bohu. Modlitba je hlasom našej viery a dôvery v neho, ale
aj prejavom našej lásky. O tom aká má byť naša modlitba, na jej dôveryhodnosť
a vytrvalosť, poukazuje svätý evanjelista Lukáš slovami: „Ježiš rozpovedal
svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať

(Lk 18,1). Existujú viaceré spôsoby modlitby. Môžeme sa modliť tým, že Pána
chválime alebo, že mu ďakujeme. No modlitbou je aj to, že uznávame svoje ľudské
slabosti – hriechy – a úpenlivo prosíme o Božie milosrdenstvo. A aj keď nedostávame
z nášho pohľadu okamžite to, o čo prosíme, už len skutočnosť, že sa môžeme
obrátiť na Boha, že môžeme povedať o našom smútku alebo starostiach, znamená,
že sme niečo dosiahli. A určite – aj keď nie okamžite, ale nakoniec – dostaneme
odpoveď, pretože „A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i
nocou, a bude k nim nevšímavý?
“ (Lk 18,7). Buďme verní v modlitbe tak
ako bola neodbytná vdova z dnešného evanjelia. Tertulián na to povedal: „Boha
možno premôcť iba modlitbou.“

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie