Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Podcast:

Evanjelium:

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,43-48)

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nás nabáda k najdokonalejšej láske. Láska chce robiť dobre druhým a v tom spočíva i naše osobné naplnenie. Nemilujeme kvôli sebe, ale kvôli tomu, aby sme dobre robili blížnemu, a na tom sa zdokonaľujeme i my, ako osoby.

II. vatikánsky koncil povedal: „Človek nemôže úplne nájsť seba samého inak, ako úprimným darovaním seba samého.“ Práve to mala na mysli svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša, keď hovorila o tom, že „Robíme zo svojho života svätorečenie.” Láska je ľudským povolaním. Celé naše správanie, aby sme boli skutočne ľudskí, musí byť vyjadrením reality nášho bytia a zároveň naplnením nášho povolania k láske.

Svätý Ján Pavol II. napísal: „Človek nemôže žiť bez lásky. Zostáva pre seba nepochopiteľnou bytosťou, jeho život nemá zmysel, ak sa mu láska nezjaví, ak ju nezažije a neurobí ju svojou vlastnou, ak sa na nej vnútorne nezúčastní.

Láska má svoj základ a dosahuje svoju najvyššiu podobu v Božej láske v Kristovi. Sme pozvaní k dialógu s Bohom. Existujeme z lásky k Bohu, ktorý nás stvoril, a z lásky k Bohu, ktorá nás zachováva, „Lebo človek by neexistoval, keby nebol stvorený Božou láskou a neustále ňou nebol zachovávaný. A nemôže žiť plne podľa pravdy, ak túto lásku slobodne neuznáva a neodovzdáva sa svojmu Stvoriteľovi.“ (II. vatikánsky koncil)

Toto je najdôležitejší dôvod našej dôstojnosti. Inými slovami, ľudská láska musí zostať pod kuratelou Božej lásky, odkiaľ pochádza, kde nachádza svoj odraz a privádza ju k plnosti. Preto láska, keď je skutočne ľudská, miluje Božím srdcom a dokáže objať aj svojho nepriateľa. V opačnom prípade človek skutočne nemiluje. Až do takej miery, že nevyhnutnosť nášho úprimného darovania sa, sa stáva božským prikázaním: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

„Ó, môj Pane, aký si dobrý.” (Svätá Terézia od Ježiša)

„Milovať svojich nepriateľov, tých, ktorí nás prenasledujú a spôsobujú nám utrpenie, je ťažké a nie je to ani „dobré riešenie“, pretože nás to vyčerpáva. A predsa je to cesta, ktorú nám Ježiš naznačil a ktorou sa vydal pre našu spásu.“ (pápež František)

„Kristus umrel z lásky k nám vtedy, keď sme boli ešte „nepriateľmi“. Pán od nás žiada, aby sme milovali ako on aj svojich nepriateľov, aby sme sa stali blížnymi aj tých najvzdialenejších, aby sme milovali deti a chudobných ako jeho samého.“ (KKC 1825)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie