Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ Preto im povedal toto podobenstvo: „Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: ‚Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.‘ A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: ‚Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.‘ I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: ‚Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.‘ Ale otec povedal svojim sluhom: ‚Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘ A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: ‚Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.‘ On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi: ‚Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.‘ On mu na to povedal: ‚Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘“(Lk 15, 1-3. 11-32)

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nám predstavuje milosrdenstvo nášho Nebeského Otca.
So srdcom plným lásky pozerá na človeka, sirotu, ktorá nevie, že je Božím
dieťaťom. Téma Božieho milosrdenstva je veľmi hlboká, lebo sa týka našich
vzťahov a teda aj podstaty nášho života. Preto vždy oslovuje človeka. Rozpráva
sa príbeh o synovi, ktorý odišiel z domu, premrhal všetky svoje peniaze, svoje
zdravie, rodinnú česť … a skončil vo väzení. Krátko pred prepustením na
slobodu napísal domov list, kde píše: ak mu odpustia a prijmú ho, nech
zavesia bielu vreckovku na jabloň pri železničnej trati. Ak ju tam zbadá, príde
domov – ak nie, už nikdy sa nevráti. V deň svojej slobody sedí vo vlaku blíži
sa k domovu. V mysli sa mu vynára iba jedna otázka: Bude tam
vreckovka? Nebude? Neodváži sa ani pozrieť von oknom. Z dumania ho vytrhne
priateľ, ktorému sa zdôveril a ten kričí: „Otvor oči! … pozeraj!“  Otvorí očí, pozrie von a čo vidí? Na jabloni
nebola jedna biela vreckovka … ona bola celá „obsypaná“ bielymi vreckovkami. Takýto
je náš Boh. Čaká na náš návrat každý deň.

Maliar Rembrandt namaľoval obraz Návrat márnotratného syna. Vidieť na ňom
staršieho muža, otca, ako objíma svojho syna, ktorý sa mu vrátil. Na obraze si
možno všimnúť otcove ruky – sú rozdielne. Jedna je ruka otca, ktorý ho drží
pevne; druhá je ruka matky, jemná a nežná, ktorá hladí. Boh je ako Otec a zároveň
aj ako Matka …

Otče, zhrešil som” (Lk 15,21), chceme povedať aj my a pocítiť, ako nás Boh objíma vo sviatosti zmierenia. A potom aj nám platí prísľub: „Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘“, ktorý sa uskutočňuje v eucharistickej slávnosti.

Hlavným hrdinom je vždy Otec a náš celý život – to je návrat k nemu. Vyprosujme si počas tohto pôstneho obdobia milosť, aby sme nielen mali účasť na Božom milosrdenstve, ale ho aj sami praktizovali v duchu slov: Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec. (Lk 6,36)

Aplikácia:

  • Ako prejavujem svoju vďačnosť za Božie milosrdenstvo?
  • Voči komu by som mohol byť dnes milosrdný? 

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie