Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Keď sa zvečerilo, zišli Ježišovi učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Už sa zotmelo, a Ježiš k nim ešte neprišiel. Dul silný vietor a more bolo rozbúrené. Veslovali tak dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi, a zľakli sa. Ale on im povedal: „To som ja, nebojte sa!“ Chceli ho vziať na loď, ale loď bola už pri brehu, ku ktorému sa plavili. Jn 6, 16-21

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Ježiš znepokojuje. Boli sme zvyknutí na Vykupiteľa, ktorý je pozorný voči všetkým druhom ľudskej biedy a neváha siahnuť po svojej božskej moci. V skutočnosti sa to deje hneď po rozmnožení chlebov a rýb, aby nasýtil veľký hladný zástup. Teraz nás však namiesto toho zneisťuje zázrakom – prichádza po vode – nehľadá senzáciu, ale približuje sa k apoštolom.

         Tým, že Ježiš Kristus kráča po vodách, ukazuje svoje majstrovstvo nad všetkými stvorenými vecami. Mohli by sme v tom však vidieť aj jeho nadvládu nad Zlým, čo predstavuje temné a rozbúrené more.

         „Nebojte sa.“ (Jn 6, 20), povedal im pri tejto príležitosti Ježiš. „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16, 33), povie im po Poslednej večeri. Napokon je to Ježiš, ktorý v to veľkonočné ráno povedal ženám po tom, ako vstal z hrobu: „Nebojte sa.“ Prostredníctvom svedectva apoštolov si uvedomujeme Ježišove víťazstvá nad nepriateľmi človeka, hriechom a smrťou. Preto dnes jeho slová znejú v našom srdci s osobitnou silou, pretože sú to slová Niekoho, kto žije. Tie isté slová, ktoré Ježiš adresoval Petrovi a apoštolom, zopakoval aj svätý Ján Pavol II, Petrov nástupca, na začiatku svojho pontifikátu: „Nebojte sa.“ Bola to výzva otvoriť svoje srdcia, svoju vlastnú existenciu Vykupiteľovi, aby sme sa spolu s ním nebáli čeliť útokom Kristových nepriateľov.

Pred našou osobnou krehkosťou úspešne vykonávať poslanie, o ktoré nás Pán žiada (povolanie, apoštolský projekt, služba…), sa môžeme utešovať práve vedomím, že aj Panna Mária – počula od anjela tie isté slová predtým, ako sa postavila tvárou v tvár poslaniu, ktoré jej zveril Pán. Učme sa od nej prijímať Ježišovo pozvanie každý deň, za každých okolností.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie