Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal. (Jn 15,18-21)

Podcast:

Zamyslenie:

Evanjelium dnes stavia svet proti Kristovým nasledovníkom. Svet predstavuje všetko hriešne, čo môže byť v našej existencii. Preto jednou z hlavných charakteristík Kristových nasledovníkov je boj proti všetkému zlu a hriechu, ktoré sa nachádzajú vo svete a v každom človeku. Preto je Ježiš svetlom ľudí, svetlom, ktoré osvetľuje temnotu sveta. Svätý Ján Pavol II. prosil: „Aby nás toto svetlo urobilo silnými a schopnými prijať a milovať celú Kristovu pravdu a ešte viac ju milovať, keď sa jej náš svet protiví.

Kresťania ani Cirkev nemôžu nasledovať pominuteľnú módu, či kritériá tohto sveta. Kristovo kritérium je pre nás tým jedinečným, definitívnym a nevyhnutným, ktorým sa musíme riadiť. Nie je na Ježišovi, aby sa prispôsoboval svetu, v ktorom žijeme; je naopak na nás, aby sme svoj život pretvárali podľa Ježiša. „Kristus je ten istý, včera, dnes i naveky.“ To by nás malo viesť k zamysleniu: keď naša sekularizovaná spoločnosť od nás a od Cirkvi žiada určité zmeny alebo kompromis, jednoducho sa od nás žiada, aby sme sa vzdialili od Boha. My kresťania by sme však mali byť verní Kristovi a jeho posolstvu. Svätý Irenej povedal: „Boh nič nepotrebuje, ale človek potrebuje byť v trvalom spoločenstve s Bohom. A sláva človeka spočíva v tom, že vytrvá a vždy sa udrží v službe Bohu.“

Táto vernosť môže neraz znamenať prenasledovanie: „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; …“ Nemali by sme sa báť prenasledovania, skôr by sme sa mali báť, že sa nebudeme dostatočne silno snažiť vždy plniť Božiu vôľu. Buďme odvážni a bez strachu hlásajme vzkrieseného Krista, svetlo a radosť všetkých kresťanov! Nechajme Ducha Svätého, aby nás premenil, aby sme o tom mohli informovať celý svet!

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie