Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Čítanie:

Pavol prišiel aj do Derbe a Lystry. Tam bol istý učeník menom Timotej, syn veriacej Židovky, ale otec bol Grék. Bratia v Lystre a v Ikóniu mu vydali svedectvo. Pavol chcel, aby šiel s ním, a kvôli Židom, čo tam bývali, ho vzal a obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék. Ako chodili po mestách, odovzdávali im učenie, ktoré vyhlásili apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ho zachovávali. Cirkvi sa upevňovali vo viere a deň čo deň sa zväčšovali počtom. Prešli cez Frýgiu a galatský kraj, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Keď došli k Mýzii, pokúšali sa dostať do Bitýnie, ale Ježišov Duch im to nedovolil. Obišli teda Mýziu a zišli do Troady. Tam mal Pavol v noci videnie. Stál pred ním akýsi Macedónčan a prosil ho: „Prejdi do Macedónska a pomôž nám!“ Hneď ako mal toto videnie, usilovali sme sa odísť do Macedónska, presvedčení, že nás Boh volá hlásať im evanjelium. (Sk 16, 1-10)

Zamyslenie:

Po Jeruzalemskom koncile mal Pavol voľné ruky pre svoje ďalekosiahle plány. Chystá sa na novú misijnú cestu. Tu prišlo k nedorozumeniu medzi ním a Barnabášom. Barnabáš chcel vziať aj mladého Marka, ktorý bol s nimi aj na prvej misijnej výprave, ale zutekal z polcesty, predstavoval si to asi ľahšie a romantickejšie – a Pavol nechce privoliť. Ale nepohnevajú sa za to, v pokoji sa rozídu, Barnabáš s Markom idú na Cyprus a Pavol znovu do končín, kde bol počas prvej cesty.

V Lystre, kde bol skoro na smrť ukameňovaný, čakala ho teraz odmena. Mladého Timoteja jeho babička medzitým tiež získala pre kresťanstvo. Pavol spoznal schopnosť tohto mladého muža a vzal ho so sebou. Vyvinul sa medzi nimi úzky vzťah ako medzi otcom a synom. Timotej sa stal najvernejším Pavlovým spolupracovníkom a potom biskupom. Je to príklad pre získavanie a výchovu kňazských a rehoľných povolaní: venovať trochu času, trochu záujmu tým, ktorí majú dobrú vôľu, ale nevedia sa ešte dosť orientovať.

Na ďalšej ceste zažil Pavol zvláštnu skúsenosť. Akoby ho čosi zdržiavalo ísť ďalej smerom do vnútrozemia. Až vo Froade na kraji Malej Ázie sa mu to vyjasní. Tam za morom čaká na neho nový svetadiel: Európa. Aj tam má zaniesť evanjelium. „Poď k nám a pomôž nám“ – hovorí mu nočné videnie. Tušil Pavol pri plavbe k európskemu gréckemu pobrežiu, že teraz udrela veľká hodina Európy? Čo by bolo dnes z Európy bez kresťanstva? Či anjeli strážcovia všetkých európskych zemí a národov neplesali, keď sa loď s Pavlom blížila k pobrežiu? Pavol vidí v nočnom zjavení cestovný príkaz vystavený samým Bohom.

Boh nás poučuje a vedie nielen slovami, ale aj životnými okolnosťami a prekážkami tam, kde nás potrebuje. Zavrie pred nami nejedny dvere, kam sme smerovali, ale zato otvorí druhé. Aj v osobnom duchovnom živote. Pekné plány sú prekrižované, do cesty prídu prekážky, ťažkosti, zlyhania – ale to sú často len predbežné etapy v Božom pláne. A keď Pán Boh prehadzuje výhybky, nezablúdime.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie