Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU PANNY MÁRIE GUADALUPSKEJ

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PANNY MÁRIE GUADALUPSKEJ

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

Lk 1,39-48

Zamyslenie:

Dnes celé Mexiko oslavuje Pannu Máriu z Guadalupe a uctieva si ju ako Kráľovnú mexického ľudu. Podobne aj celá Amerika ju oslavuje ako svoju patrónku. Avšak nielen Amerika. Každý z nás sa teší z oslavy našej Nebeskej Matky. Nie nadarmo jej Duch Svätý vnukol slová: „Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.“ (Lk 1,48).

Všetky pokolenia a na celom svete! Nezdá sa to niekomu prehnané? Nie, nie je to prehnané. Len sa zamyslime nad tým, koľkokrát sa dnes na celom svete v modlitbe Zdravas Mária budú opakovať slová „požehnaná si medzi ženami?“  Nebude to tisíc ba ani milión krát. Budú to milióny ľudí, čo úprimne a s radosťou vyslovia tieto slová! A to len za jeden deň. A čo potom, keď zarátame, že milióny veriacich sa modlia túto modlitbu každý deň a to dokonca aj viackrát denne, ako napr. pri ruženci? Duch Svätý sa naozaj nemýlil. Panna Mária je výnimočná.

Pri uvažovaní
o Panne Márii si môžeme všimnúť ešte jednu zaujímavú skutočnosť. Vieme, že
je uctievaná rozmanitými národmi celého sveta, odlišujúcimi sa od seba farbou
pleti, jazykom, zvykmi, kultúrou. Pannu Máriu si však každý národ zobrazuje ako
tú, ktorá k nemu patrí čo sa týka jej farby pleti, jazyka či šiat, ktoré
nosí. Je to jednoducho preto, že Panna Mária je matkou všetkých a preto
všetci chcú, aby sa im podobala, aby mohla byť aj podľa vonkajšieho zjavu „ich
Matkou“.  Matka sa má podobať svojim deťom,
aby ju mohli spoznať. Platí to však aj obrátene: Deti sa fyzicky podobajú na
svoju matku! Preto aj Panna Mária z Guadalupe má tmavú pokožku a je
odetá vo vznešenom odeve aztéckej kultúry. Podobne s Juanom Diegom sa rozpráva
v jeho jazyku Aztékov.

Je to pre nás
výzva. Ako jej deti sme povolaní, aby sme sa duchovne podobali našej Nebeskej
Matke. V zreničke oka Guadalupskej Panny Márie možno vidieť jej milovaného
syna Juana Diega. To znamená, že aj my sme v oku Panny Márie. Je to prejav
jej lásky voči nám, ale aj našej zodpovednosti. Môžeme sa preto ku nej modliť
slovami: Panna Mária Guadalupská, moja
Nebeská Matka, v tvojich krásnych očiach sa zrkadlil Juan Diego, vypros mi
milosť, aby sa v nich zrkadlila aj moja zbožnosť, pokora
a poslušnosť; a moje drobné skutky lásky nech sa premenia na kvety, ktoré
si dala Juanovi a ktoré sa ti tak veľmi páčili. Amen.

Aplikácia:

Pomodlím sa za Cirkev v Mexiku a za evanjelizáciu amerického kontinentu.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie