Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. ALFONZA Z LIGOURI, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI 

Evanjelium:

Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo.“ Ale Ježiš im povedal: „Nemusia nikam chodiť; vy im dajte jesť!“ Oni mu vraveli: „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby.“ On povedal: „Prineste mi ich sem!“ Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov okrem žien a detí. (Mt 14,13-21)

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu stretáme učeníkov, ktorí po zvečerení sa nevedia čo urobiť s veľkým zástupom ľudí, ktorí za zhromaždili okolo Ježiša. Preto navrhujú Ježišovi čosi, čo sa im zdá ako rozumná možnosť: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo“ (Mt 14, 15). Iste boli prekvapení tým, že ich Pán a Majster túto ich rozumnú radu neprijal, a povedal im: „Nemusia nikam chodiť; vy im dajte jesť!“ Mt 14, 16).

Obľúbené príslovie hovorí: „Kto nepočíta s Bohom, nevie počítať“. A je to pravda. Platilo to o učeníkoch a platí to aj o nás. Učeníci vlastne počítali správne. Zistili presný počet chlebov a rýb, ale nevedeli si predstaviť, ako tým môžu nasýtiť taký obrovský zástup; preto opatrne povedali: „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby.“ (Mt 14, 17). Neuvedomili si však, že majú medzi sebou aj Ježiša – pravého Boha a pravého človeka! Aj o učeníkoch môžeme preto povedať, že aj oni – tak ako častokrát aj my – zabudli počítať: zabudli na to najdôležitejšie: že s Bohom možno vždy počítať. Boh je vždy s nami.

Kresťanská nádej sa nezakladá na absencii ťažkostí, skúšok či neúspechov, ale na Bohu, ktorý dáva prísľub: „Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 20).

Keď Ježiš vyzýva apoštolov slovami, „Vy im dajte jesť!“ je jasné, že vie čo urobí; že on sám sa postará o nasýtenie zástupu. No jeho slová majú aj prenesený význam: nik nie je tak chudobný, aby nemohol druhého obdarovať: a to či už svojím úsmevom, láskavým pohľadom, pozdravom, dobrým slovom, pomocou…,

Aplikácia:

  • Buďme si istí, že Boh s nami počíta. Aj my máme preto počítať s ním.
  • Ako a čím môžem dnes obdarovať ľudí, s ktorými žijem, pracujem či sa stretám?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie